Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ là khuôn mẫu viếng thăm

 

 

MẸ LÀ KHUÔN MẪU VIẾNG THĂM

<Cảm hứng Lc.1:39-45>

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Mẹ Maria vội vã đến thăm

Người chị họ đã âm thầm

Mang thai nhi thời cao tuổi

Bởi lời xin: Chúa thương ban

 

Mẹ vào nhà vừa chào hỏi

Thai nhi trong bụng mừng vui

Người chị họ cất cao lời

Bởi đâu tôi được diễm phúc

Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi

Truyền qua thai nhi sinh lực

Nên nhảy lên mừng khôn nguôi

Em thật là người có phước

Hơn mọi phụ nữ trần gian

Và Người Con em đang mang

Cũng được Quyền Năng chúc phúc

Em là người thật có phúc

Bởi vì Em đã tin rằng

Những lời Chúa đã truyền ban

Và Ngài đã đang thực hiện.

 

*Con dâng lên Mẹ diệu hiền

Lời ca danh Mẹ sáng trên bầu trời

Vì đây Mẹ đã thương người

Mẹ đi thăm viếng mở lời thân thương

Mẹ là muôn vạn tấm gương

Chiếu soi nhân thế yêu thương mọi người

Dù cho hèn mọn đơn côi

Dù cho đói khổ tả tơi áo quần

Dù cho què quặt mù câm

Dù cho bệnh tật tháng năm liệt giường

Dù cho cùi hủi lết đường

Cũng là con Chúa yêu thương mỗi ngày

Nguyện xin Mẹ hãy ra tay

Dìu con tiến bước đến ngay ngỏ lời

Ủi an từng mỗi một người

Đỡ nâng người bệnh đơn côi liệt giường

Sẻ chia cơm áo người thường

Dìu người khuyết tật qua đường đông xe

Tìm lời xoa dịu người về

Lết lê cùi hủi ê chề bản thân

Hướng lên khấn Mẹ ủi an

Ra tay cứu giúp thương ban ơn lành

Đời này dầu có khó khăn

Đời sau Chúa thưởng vinh quang nước trời.