Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Tử

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

THÁNH TỬ

 

Tạ ơn Thánh Tử giáng sinh

Vinh danh Thiên Chúa, an bình thiện nhân

Vì yêu Ngài mặc xác phàm

Sẻ chia đau khổ, gian nan kiếp người

Đời nghèo mà biết vui cười

Còn hơn giàu có khinh đời, ghét ghen

Tạ ơn Thiên Chúa nhân hiền

Dạy con bài học thành nhân giữa đời

Ai khinh, ai ghét, mặc người

Phận mình lo sống vì đời quên thân

Nhìn hang đá, nghĩ mà xem

Đừng mê vật chất mà quên tình người

Giáng sinh Con Chúa vào đời

Chịu bao khốn khổ chứ vui sướng gì!

Đừng lo, đừng sợ điều chi

Be-lem lạnh đến Can-vê tiêu điều

Đường đời phải hướng lên cao

Cuộc đời là chuyến thương yêu diệu kỳ

Tạ ơn Thánh Tử Giê-su

Dạy con dệt nhạc, làm thơ yêu Ngài

 

TRẦM THIÊN THU