Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẫu gương gia đình

 

 

MẪU GƯƠNG GIA ĐÌNH

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

*GIUSE gương mẫu gia đình

Là người gia trưởng tận tình lo toan

Miếng cơm, manh áo chu toàn

Bằng luôn lao động bào khoan hằng ngày

Giúp người nhà cửa đổ xoay

Sống trong lối xóm tràn đầy yêu thương

Trong nhà vui sống nhịn nhường

Khó khăn nào cũng không vương vấn buồn

Hiền thê luôn được trông nom

Cha nuôi Con trẻ sớm hôm tận tình.

*MARIA hiền mẫu trong xinh

Không vương nhiễm tội dâng mình đồng trinh

Chúa Trời tiên định cho mình

Trở nên Mẹ Đấng cứu tinh nhân loài

Nên theo thánh ý của Ngài

Nên duyên thành bạn kết đời Giuse

Kết duyên với một lời thề

Giữ mình thanh khiết không hề dối gian

Mẹ nên nội trợ khôn ngoan

Ngày ngày may vá,  tay toan thêu thùa.

*GIÊSU lúc nhỏ vui đùa

Rồi ngày khôn lớn phụ cha hằng ngày

Xẻ cưa, đục đẽo hăng say

Sửa sang dọn chỗ bào cây giúp Người

Vâng lời Cha Mẹ không ngơi

Trong nhà hòa thuận, ngoài đời càng vui

Thấy người hàng xóm tươi cười

Săn tay giúp đỡ mọi người neo đơn.

*Nguyện xin Thánh Thất xuống ơn

Gia đình con mãi ngoài trong thuận hòa

Noi gương không nói điêu ngoa

Chăm lo lao động sống qua đời này

Chắt chiu ơn phước mỗi ngày

Chúa ban để sống ăn ngay ở lành

Ngày mai trên chốn Thiên Đàng

Chúng con vui sống rỡ ràng không xa

Bên tòa Ba Đấng Thánh Gia

Gia đình con mãi hoan ca muôn đời.