Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngày Đầu Năm Đến Với Mẹ

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Ngày Đầu Năm Đến Với Mẹ

 

 


Ngày đầu năm con đến với Mẹ

Với tâm tình cảm mến tri ân

Bao ân lộc tuôn tràn chan chứa

Trên đoàn con nương bóng cậy nhờ.
 

Mẹ ơi, đường đời đầy gian khó

Đường tương lai cạm bẫy sa mù

Như Ai cập, đêm đen cất bước

Mọi điều phó thác Chúa quyền uy.
 

Bao khổ đau đường trần gánh vác

Con bình tâm dâng lên Mẹ hiền

Như xưa trên đường lên Núi Sọ

Mẹ cùng Con vững bước hiến dâng.
 

Mẹ ơi, dẫu gặp bao nguy hiểm

Con tín thác vào Mẹ dẫn đưa

Tháng ngày đời trần gian lữ thứ

Mẹ cùng con vững dạ lên đường.
 

1.1.2019

 Nguyễn Thái Hùng