Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kỷ Hợi thề

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

KỶ HỢI THỀ

 

Heo rừng Kỷ Hợi quyết thề

Cắn ác nhân, giữ cõi bờ Việt Nam

Năm nay trách nhiệm ưu tiên

Phân minh hành động, quyết tâm rạch ròi

Kẻ nào hợm hĩnh, loi choi

Quyết không tha thứ, quyết “chơi” tới cùng

Kẻ nào phát biểu lung tung

Mồm hôi, họng thối, đừng hòng thoát thân

Kẻ nào kiếm chuyện hại dân

Bày trò bỉ ổi, trị liền thẳng tay

Kẻ nào bè phái tay sai

Phải đền tội đủ, để thay đổi đời

Kẻ nào thâm độc hại người

Ỷ quyền, cậy thế là loài hại dân

Nói năng ngang ngược, làm càn

Khôn nhà, dại chợ – ngu đần lắm thôi

Tham lam, nhũng nhiễu, biếng lười

Nói hay, làm dở, hại đời, ích chi!

Bất tài, vô dụng, thích khoe

Cái thùng rỗng tuếch kêu to vô cùng

Việt Nam xưa lắm anh hùng

Nhưng nay chỉ thấy lũ khùng tác oai

Heo nhà ăn mập nằm dài

Kẻ ngu bày kế đọa đày nhân dân

Heo rừng hết chỗ nương thân

Bởi vì rừng bị phá tan hoang rồi

Heo nhà vô dụng rỗi hơi

Heo rừng cắn chết cho đời bình an

 

VIỄN ĐÔNG