Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thơ vườn “rau Lộc Hưng” bị tàn phá cửa nhà

 

 

Thơ vườn “rau Lộc Hưng” bị tàn phá cửa nhà

 

Chính quyền hay kẻ cướp

Nhà dân đang ở ngon lành

Xông vào đập nát tan tành đau thương

Thời bình đâu phải chiến tranh

Sao lại tàn phá lưu manh côn đồ

Chổ ở của ngàn dân cư

Phải đâu “rừng rú” mà không có người

Nếu là kẻ cướp xông vô

Thì chính quyền phải “ gô cổ” chúng nó

Còn nếu chính quyền đập đổ

Thì không thể có một biện minh nào

Vì chính quyền là của dân

Chính quyền nhân dân, sao không bảo vệ

Đập phá nát tan thậm tệ

Hai trăm mái nhà, hơn ngàn nhân sinh

Dân tình điêu linh lòng người ta thán

Phá nát cửa nhà, làm sao biện minh?!

Chính quyền không lo cho dân

Thì sao gọi “chính quyền nhân dân” ?!

Nếu chính quyền đúng, thì cần gì cướp!

Nếu chính quyền cướp, thì còn gì là chính quyền

Nếu chính quyền cướp, thì gọi là “ tà quyền”

Mặc nhiên “tà quyền” là “ kẻ cướp”

Cướp nhà , cướp đất, cướp giang sơn

Dân mất cửa, nhà , mất luôn quyền sống

”Chính quyền nhân dân” mà dân mất sống

Thì chính quyền ấy có đáng sống không ?!

Vì dân chết hết, chính quyền sống với ai ?!

 

13/01/2019

Bước theo