Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cana

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Cana

 

 

 

 

Người với người trong tình yêu mến

Kết thân thành hiến lễ hy sinh

Cana vương vấn giọt tình

Trung trinh Luật Chúa niềm tin sáng ngời.

 

Mẹ luôn ở bên người con thảo

Ủi an khi buồn tủi lắng lo

Nửa đường rượu hết, đắn đo

Tiệc mừng dang dỡ, lứa đôi tủi sầu.

 

Chúa hiện diện ban đầy ơn phúc

Men rượu nồng, nước lã, ân ban

Dẫu đời sóng gió gian nan

Có Chúa ngự trị ngập tràn niềm vui.

 

Người người đến Cana lập lại

Lời tuyên hứa cuộc sống lứa đôi

Hôn nhân Chúa đã tỏ bày

Kết giao vạn thưở muôn đời không lay.

 

Con đã đến với tình dâng hiến

Trong yêu thương, phó thác, từ bi

Mẹ ơi, bên Mẹ lo gì

Cùng Chúa hiện diện xá chi muộn phiền.

 

Mỗi ngày sống dâng Mẹ tất cả

Những buồn vui, sướng khổ, phận người

Hy sinh cầu khẩn Chúa Trời

Có Mẹ gìn giữ, sáng ngời niềm tin.

 

18.11.2016

Nguyễn Thái Hùng