Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiệc cưới Ca-na , dấu lạ đầu tiên

 

 

Thơ : Tiệc cưới Ca-na , Dấu lạ đầu tiên

              (Ga 2, 1- 11)

 

Tiệc Cưới Ca-na, dấu chỉ thật lạ !

Nước lã thành rượu, nhờ lời Đức Bà

Kêu cầu cứu giúp, hết lòng thành thực

Người sẽ giúp cho, nước lã thành rượu,

Thật là kỳ diệu, chưa thấy bao giờ

 

Chuyện kể lại rằng: “ Có một tiệc cưới

Tại Ca-na-an, thành Ga-li-lê

Có Chúa Giêsu cùng Thân Mẫu Người

Được mời dự tiệc, khi rượu cạn dần

Đức Mẹ ân cần, thấy trước sự việc

Cầu cứu Chúa Con, ban cho có rượu

Thật là kỳ diệu, thật là lạ lùng !

Có sáu cái chum, đổ đầy bằng nước

Chúa bảo múc lên cho người quản tiệc

Khi biết “sự việc” , quản tiệc ngạc kinh

Rượu ngon hết mình, ở đâu ra vậy?!

Mọi người nơi ấy, cũng chẳng hiểu ra

Ôi, thật là dấu lạ ! Chúa tỏ vinh quang

Là lần thứ nhất cho đôi tân hôn

Thánh Mẫu ôn tồn, can thiệp đúng lúc

Dấu lạ truyền ra, Tin Mừng ghi chép

Thật là quyền phép, Chúa Trời toàn năng

Yêu thương nhân thế, xót thương vô kể !

Liền tỏ vinh quang cho người phàm thế

Chính để lưu truyền, cho nhân loại biết

 

Ngày nay thiếu thốn, hãy chạy đến Người

Nhờ cậy Mẹ Người, xin ngài cứu giúp

Đức Mẹ thật là, người luôn thấy trước

Nhu cầu của ta, xin Mẹ giúp cho

Những người “ thiếu thốn”, phần xác, phần hồn

Xin Chúa Giêsu, Người cho “ no thỏa” ./. Amen

 

Chúa Nhật II TN 2019

P. Trần Đình Phan Tiến