Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bản thân thuộc về Người

 

 

BẢN THÂN THUỘC VỀ NGƯỜI

<Cảm hứng 1Cr 12:12-30>

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Thân xác con là thân xác của Ngài

Chi thể của Ngài chi thể tinh khôi

Con lãnh nhận và xin Ngài ban xuống

Ơn phù trợ để xử dụng nên người

 

Bàn tay con xin chắp cánh bay nhanh

Luôn dâng lên những công việc tốt lành

Luôn giúp đỡ những anh em đau yếu

Để việc làm trong công sở tiến hành

 

Đôi mắt con được nhìn thấy điều lành

Tránh nhìn xem những tật xấu chung quanh

Luôn cố xem những người đang già yếu

Cần giúp gì cho cuộc sống bình an

 

Đôi tai con nghe được những ân tình

Lời chia sẻ nhiệm mầu của Thánh Kinh

Để cuộc sống không nghe lời phỉnh nịnh

Để Lời Chúa là đường lối thông minh

 

Đôi chân con đi đến công sở làm

Không bước vào những ngõ tối tà dâm

Đi đến nơi hội thảo và thờ phượng

Bước đi vào từ thiện giúp an tâm

 

Xin giúp con hoàn thiện chức năng mình

Để xứng nên thân xác Đấng toàn minh

Để Người làm chủ con toàn chi thể

Để xứng đáng ngôi đền Chúa quang vinh.

 

*Mẹ ơi ! con chỉ một mình

Làm sao giữ nổi thân hình nguyên sinh

Từ hồi phép rửa trên mình

Đã nên đền thánh thần linh của Người

Nhưng đời bể khổ chơi vơi

Luôn luôn vùi dập con bơi  một mình

Nếu không có Mẹ tận tình

Giúp con vượt khỏi yêu tinh thế trần

Để gìn giữ chính bản thân

Trở nên thân xác vẹn toàn Chúa thương

Và bao chi thể vấn vương

Chìm sâu vào chốn sầu thương quỷ thần

Mẹ ơi !  xin hãy đến gần

Xóa đi bao vết ghi hằn thân con

Để con trở lại thật lòng

Trở nên thân xác Chúa thương thuở nào

Và nhiều chi thể thuở đầu

Đã nên chi thể nhiệm mầu Giêsu

Giờ đây xin Mẹ thương yêu

Giữ gìn con mãi ban nhiều hồng ân

Để con giữ mãi bản thân

Cho riêng mình Chúa chủ nhân trọn đời.