Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuyên Ngôn Cứu Độ

 

 

  Thơ : Tin Mừng Chúa Nhật III TN ( C ) (Lc 4, 14- 21)

 

  Tuyên Ngôn Cứu Độ

 

Thưa quý vị, thưa các bạn, “Tám Mối Phúc Thật” được mệnh danh là “ Tuyên Ngôn Nước Trời”, thì Đoạn Tin Mừng (Lc 4, 18 -19) là Đoạn Tin Mừng có thể nói là : “ Tuyên Ngôn Cứu Độ”, bởi vì, chính thời điểm nầy, Chúa Giêsu đã “bắt đầu“ thi hành sứ vụ Thiên Sai của Người. Để thi hành sứ vụ Cứu Thế đã được loan báo từ ngàn xưa, qua đoạn tiên tri Isaia, nay được ứng nghiệm, và trở nên hiện thực, Người cũng được Thần Khí hướng dẫn, để đọc đoạn Lời Chúa hôm nay, điều nầy cho thấy, mọi chương trình Cứu Độ của Chúa Giêsu, đều do Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Mở đầu chương trình Cứu Độ là Đọan Lời Chúa hôm nay, đến khi Người sắp bước vào cuộc hành trình chịu “Khổ nạn “, thì Người cũng được Thần Khí hướng dẫn vào hoang địa chịu satan cám dỗ.

 

Vì thế, ý  nghĩa Đoạn Lời Chúa hôm nay có thơ rằng:

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi

Hầu được “ xức dầu “ tấn phong Ki-tô

Loan báo Tin Mừng  cứu độ

Cho người nghèo khó được hay

Để kẻ tù đày được phóng thích

Cho người mù được sáng mắt

Cùng người bị áp bức được cứu ra

Để loan báo một Năm Thánh Ân”

 

Người nghèo khó trở nên “ giàu có”

Không phải vì tiền, mà vì Tin Mừng

Kẻ tù đày không phải vì phạm pháp

Mà vì “áp lực “ của satan

Kẻ mù lòa không chỉ vì thị giác

Mà vì sự “độc dữ’ của thế gian

Người bị áp bức, không phải vì chính thể

Mà là kẻ bị “đè nén” của dối trá, điêu ngoa

Hầu để “ tuyên bố “ Năm Hồng Ân của Chúa

Đó là  “ Ơn Cứu Độ” của Nước Trời

“Tuyên Ngôn Cứu Độ” đã loan rồi

Từ ngàn xưa ngay thời Isaia đã loan báo

Đến nay đã ứng nghiệm thật rồi

“Tuyên Ngôn Cứu Độ” là Thần Khí

Sứ vụ thi hành là tôn chỉ

Hôm nay thật ứng nghiệm “Lời Thần Khí”

Chính là Đấng Thiên Sai Giêsu./. Amen

 

27/01/2019

P.Trần Đình Phan Tiến