Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Talitha Kum: Mạng lưới tôn giáo quốc tế hoạt động nhằm ngăn chặn nạn buôn người

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Talitha Kum: Mạng lưới tôn giáo quốc tế hoạt động nhằm ngăn chặn nạn buôn người

 

 

Talitha Kum là một mạng lưới quốc tế của những người tận hiến, họ làm việc hầu ngăn chặn nạn buôn người. Họ có 22 mạng lưới khu vực và hoạt động trong 76 quốc gia. Mục đích của tổ chức là thúc đẩy và củng cố các tổ chức xã hội, chính trị và tôn giáo nhằm chống lại vấn đề toàn cầu này.

 

Theo báo cáo của Talitha Kum 2016, buôn người là một trong “ba thị trường bất hợp pháp lớn nhất.” Mỗi năm, nó tạo ra nền kinh tế bí mật trị giá 150 tỷ Mỹ kim.

 

Sr. Gabrialla Bottani, Điều phối viên Talitha Kum:

“Chúng tôi có giao dịch về khai thác tình dục, buôn bán lao động cưỡng bức, cưỡng bức ăn xin, ép buộc kết hôn. Chúng tôi có giao dịch tình trạng buôn bán quốc nội.”

 

Theo Sr. Gabriella, 70 phần trăm những người bị buôn bán là phụ nữ; và 90 phần trăm trong số họ được lợi dụng để khai thác tình dục. Ngoài ra, khoảng 25-30 phần trăm bị buôn bán là những chàng trai và cô gái trẻ.

 

Một trong nhiều trường hợp cô gặp phải là từ Hoa Kỳ. Ở đó, Sr. Gabriella thấy rằng 80 phần trăm những người sống sót được giúp đỡ bởi Tổ chức US Catholic Sisters Against Trafficking (Nữ tu Công giáo Hoa Kỳ chống buôn bán) đã bị buôn bán ở Hoa Kỳ.

 

Sr. Gabrialla Bottani, Điều phối viên Talitha Kum:

“Một cô gái đã bị buôn bán để có tiền chi trả các loại thuốc mà gia đình đang tiêu dùng và cô ta bị buôn bán để khai thác tình dục.”

 

Theo Sr. Gabriella, toàn cầu hóa và chủ nghĩa tự do mới đã giúp bình thường hóa sự bóc lột con người và cướp đi nhân phẩm của họ.

 

Sr. Gabrialla Bottani, Điều phối viên Talitha Kum:

“Những người giàu đang trở nên giàu hơn và những người nghèo đang trở nên nghèo hơn. Điều này đang đưa mọi người đến một tình huống dễ bị tổn thương xã hội như vậy; và đang làm cho sự khai thác được bình thường. Tuy nhiên, khai thác không bình thường.”

 

Một trong nhiều cách họ cố gắng để phục hồi nhân phẩm cho những người phải chịu nạn buôn người là bằng cách cung cấp hỗ trợ trị liệu, y tế, tình cảm và tài chính.

 

Hàng năm vào ngày 8 tháng 2, Talitha Kum cũng khuyến khích ngày quốc tế cầu nguyện và nhận thức về chống buôn bán người.

 

Năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ những người tham gia ngày này. Ở đó, ngài đã tố cáo sự giả hình của những người bị sốc bởi thực tế của buôn bán; nhưng cuối cùng ai không có gì để giúp giải quyết vấn nạn này.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Có những doanh nhân thuê những người trẻ tuổi làm lao động nô lệ, hoặc đưa họ đi. Có những khách hàng đến với những cô gái không với mục đích tự do, mà lợi dụng họ làm nô lệ. Bởi vì khi những cô gái đó trở về nhà của những ông chủ của họ, chúng ta có thể gọi ông chủ này là trùm mafia, họ phải trả cho ông ta một khoản tiền mỗi ngày.”

 

Đức Thánh Cha Phanxicô, cùng với Talitha Kum, đã nhiều lần kêu gọi những việc phải làm để ngăn chặn nạn buôn người và bảo vệ phẩm giá của tất cả loài người.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn