Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vatican: Tiền bạc chưa đủ mà cần phải có sự cam kết của mọi người để chấm dứt nghèo đói

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Vatican: Tiền bạc chưa đủ mà cần phải có sự cam kết của mọi người để chấm dứt nghèo đói

 

 

Thứ Năm, hàng chục chuyên gia phát triển và đại diện từ các tôn giáo khác nhau sẽ trao đổi những thực tiễn khả thi nhất về cách nâng cao nhận thức tầm quan trọng của những mục tiêu phát triển.

 

Những thực tiễn khả thi nhất này sẽ là cách chấm dứt nghèo đói, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm giáo dục trẻ em. Tiền bạc hoặc cam kết của chính phủ là chưa đủ; nó cần có sự giúp đỡ của mỗi cá nhân. Các tôn giáo cũng có thể để lại một tác động, bởi vì tám trong số 10 người thực hành một tác động.

 

Đức Hồng y Turkson, Tổng trưởng Bộ phát triển Con người Toàn diện:

“Kinh tế không có nghĩa là đủ. Bạn cần thúc đẩy mọi người, bạn cần sự giúp đỡ cam kết của mọi người, ý thức về đạo đức của mọi người, cam kết đạo đức và luân thường đạo lý của mọi người đối với điều này.

 

Sr. Sheila Kiney, Liên hiệp Tổng qyền Bề trên Quốc tế:

“Hội nghị quy tụ các đại diện của những tôn giáo Ápraham, cũng như các quan điểm của Hindu, Lão giáo và Bản địa. Nó khuyến khích chúng ta tìm cách mở rộng mối quan tâm của chúng ta và tìm kiếm các lĩnh vực để liên kết với nhau.”

 

Nhà tổ chức chính là Dic Abbey for Integral Development, hy vọng sẽ ra mắt Bản đồ Lộ trình sau hội nghị để những mục tiêu này trở thành hiện thực vào năm 2030.

 

Mục tiêu là tạo cầu nối giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Cuộc họp bao gồm một sự kiện văn hóa với Dàn nhạc Giao hưởng Simón Bolívar của Venezuela, Diễn xuất Davka từ Israel và nghệ sĩ Nhật Bản Hiroko Sato.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn