Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cám dỗ

 

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 2019 (Lc 4, 1-13)

 CÁM DỖ

 

Thưa quý vị, thưa các bạn, chịu cám dỗ là “ thân phận “ con người, khi bị cám dỗ là khi bị xúi giục bởi thần dữ là satan. Con người là loài thụ tạo đứng sau thiên thần, khi con người “không muốn “ làm bạn với Thiên Chúa, thì họ sa chước cám dỗ, nghĩa là “mắc bẫy” satan.

 

Như vậy, khi bị cám dỗ là khi con người tách mình khỏi Thiên Chúa, tức phần nhân tính của họ bị “tấn công” bởi satan và nó đã thành công (đó là sa chước cám dỗ). Còn khi bị cám dỗ, con người biết chạy đến bên Thiên Chúa để cầu xin mặc lấy “Thần Tính”  của Ngài , tức Thần Khí, là Chúa Thánh Thần, thì satan rút lui.

 

Vâng, về nguyên tắc là thế, nhưng cái khó của con người là có biết phân biệt” thật , giả” và giữa cái hiện hữu và Thiên Chúa không ?

 

Cái hiện hữu là “

 

  • Vật chất, tiện nghi, phương tiện sinh sống cho thân xác.
  • Bả vinh hoa phú quý giả trá, quyền lực thế gian
  • Tính tự kiêu cho mình là “ tối thượng”

 

Vâng, ba điều mà satan đã cám dỗ Đức Kitô theo Tin Mừng thánh Luca hôm nay (Lc 4, 1-13) là một Đoạn Tin Mừng “ tu đức”. Khởi đầu Mùa Chay Thánh, trang Tin Mừng nầy quả thật tuyệt vời. Tuyệt vời bởi vì không phải đến khi chịu treo lên cây Thập giá, Chúa Giêsu mới chiến thắng satan, mà là ngay giây phút nầy, giây phút chịu thử thách khi mang nhân tính phàm nhân hoàn toàn. Điều nầy cho thấy, dù là Thiên Chúa thật, Người mang Bản Tính Thiên Chúa, tức Thần Tính của Người, nhưng, Người cũng mang Nhân Tính, tức Bản Tính Nhân Loại của Người, tức Mầu Nhiệm Hữu Hình của một Ngôi Vị Thiên Chúa Nhâp Thể và Nhập Thế. Điều nầy, phải đào sâu và phân tích kỹ, chúng ta mới không thắc mắc tại sao,? Chúa Giêsu cũng chịu cám dỗ.

 

Chúa Giêsu chịu cám dỗ là “ vì “ chúng ta, Người mang lấy “thân phận “ con người của chúng ta, mọi tội lỗi nơi con người nhân loại từ Adong – Eva cho đến tận thế, Người phải mang vác trên vai vì chúng ta. Vì, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự ác, tức tội lỗi của nhân loại ngay khi Người chịu thần dữ cám dỗ.

 

Như vậy, khi bước vào Mùa Chay là Mùa luyện tập chiến đấu thiêng liêng, Hội Thánh dạy dỗ chúng ta, biết khiêm nhường, chay tịnh và bác ái theo Giáo Huấn của Chúa Giêsu, để chiến thắng cám dỗ. Vì vậy, sa chước cám dỗ mới sợ, chứ bị cám dỗ thì không hoảng sợ. Vì, ngay cả Thầy Chí Thánh Giêsu còn chịu cám dỗ, huống chi chúng ta.Vì không có vị thánh nào mà không chịu cám dỗ, thậm chí sa cước cám dỗ, nhưng các ngài đã biết chạy đến với Chúa Giêsu “ kịp lúc”.

 

Vì thế, chịu cám dỗ là thân phận mỏng giòn, và nhân tính phàm nhân phải chịu, nhưng biết kịp thời và chuẩn bị tư thế chay đến với “ Đấng đã chiến thắng cám dỗ” đồng thời chiến thắng tử thần che chở cho chúng ta.

 

Trở lại ý nghĩa Tin Mừng hôm nay. Vâng, nói gì thì nói, chứ chiến thắng cám dỗ là điều không dễ dàng, vì thần dữ thì mưu mẹo hơn chúng ta. Chúng ta thấy Tin Mừng ghi lại satan thử thách Chúa Giêsu ba lần, lần thứ nhất là lương thực, cơm bánh, sự thỏa mãn nhu cầu của sư sinh tồn thể lý. Nghe có vẻ thật hợp lý. Tội gì khi có “ quyền phép trong tay”, lại “chịu “ đói khát hay sao?Nhưng , Chúa Giêsu đã dùng Lời Chúa để cho satan biết được còn có sự sống vĩnh hằng nữa. Đó là ”Lời Chúa”, vì sự sống không chỉ có thân xác, mà còn có linh hồn nữa. Vì, “ Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời của Thiên Chúa phán dạy nữa”.

 

Vâng, quả thật Lời Chúa là Lời hằng sống, tức sự sống đời đời. Vâng, thật chí lý, satan không cãi được.

 

Rõ ràng, sự sống con người không chỉ có thân xác mà thôi, Chúa Giêsu chịu đói thân xác hữu hình của Người, nhưng Người đã chiến thắng satan bằng sự sống vĩnh cửu củ Thiên Chúa. Chúng ta thấy, satan vẫn biết Người là Con Thiên Chúa, vẫn biết Người có quyền phép trong tay, biến đá thành bánh, nhưng, Người không mắc bẫy satan, tức không tự kiêu.

 

Lần thứ hai, đó là : sự sang trọng giả trá, ngày nay người ta gọi là “sang chảnh”, quyền lực thế gian. Satan nó xảo trá, vì nó có quyền gì mà cho, những gì của satan là ” bọt bèo”, “ gió thoảng, mây trôi” mà thôi. Vì quyền lực thế gian trong chốc lát, giàu sang thế gian chỉ trong hữu hạn sẽ ra tro. Điều kiện của nó là : Chúa Giêsu phải thờ lạy nó,nhưng Chúa Giêsu đã trả lời satan: “ Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ thờ lạy một mình Người mà thôi”.

 

Giữa sự đánh đổi việc thờ phượng Thiên Chúa để có sự giả trá, uy quyền của thế gian, chúng ta có biết noi gương Chúa Giêsu để nói “ không” với satan không? Hay chúng ta sấp mình bái lạy satan để có uy quyền giả trá.

 

Lần thứ ba, lần nầy nó đi trước Chúa Giêsu , dùng Lời Chúa để dụ dẫn Người, như lần thứ nhất, nó kích Người là ” Con Thiên Chúa” thì tự gieo mình xuống vực cao, thì thiên sứ sẽ đỡ nâng. Nhưng, lần nầy , Người quát nó :” Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

 

Như vậy, ba lần, Chúa Giêsu chịu satan cám dỗ, thì hai lần , nó kích Người là ” Con Thiên Chúa”, vì, Con Thiên Chúa thì muốn làm gì cũng được, có Thiên Chúa ”phù trì”. Sự cám dỗ nầy, người Công giáo dễ sa chước cám dỗ nhất. Nhưng, lần thứ nhì, thì nó bảo Người : Phải thờ lạy nó. Vì, nếu Người vẫn giữ mình là “ Con Thiên Chúa”, thì uy quyền giả trá, hay sự sang trọng thế gian đâu có nghĩa lý gì. Nên nó không dùng cụm từ “ Con Thiên Chúa” để nói với Người.

 

Nhưng, ý nghĩa quan trong của Đoạn Lời Chúa hôm nay là nằm ở câu đầu tiên , (Lc 4, 1)  : “ Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa”.

 

Như vậy, câu nầy cho thấy, Đức Giêsu hoàn toàn mặc lấy Nhân Tính phàm nhân, để cho Thánh Thần hoàn toàn hướng dẫn Người. Như vậy, Người mới hoàn toàn thi hành sứ vụ cứu chuộc. Người mang thân phận con người nhân thế trong mầu nhiệm hữu hình của một Ngôi Vị Thiên Chúa là hoàn toàn tự nguyện thật sự. Còn phần chiến thắng thử thách là do Thánh Thần tác động, như vậy, cuộc đời Cứu Thế của Người là do Chúa Thánh Thần cùng họat động.

 

Lạy Chúa Giêsu , Chúa đã chiến thắng thần dữ là satan, xin ban cho chúng con bước theo Người trên nẻo đường đời , chịu satan cám dỗ, nhưng biết nương tựa Chúa kịp lúc để được Thánh Thần dẫn dắt, hầu lướt thắng cạm bẫy satan bằng lời của Thiên Chúa./. Amen

Chúa Nhật I MC 2019 (C )

 

P.Trần Đình Phan Tiến