Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời nguyện khấn qua Cha Phanxico Trương Bửu Diệp

 

 

LỜI NGUYỆN KHẤN QUA CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP

 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Cha đã ban cho Hội Thánh Việt Nam, giáo xứ Tắc Sậy một chứng nhân anh dũng theo gương của Đức Kitô, là Linh Mục Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp, vị mục tử vì đàn chiên đã hiến dâng mạng sống mình vì người khác, qua tình yêu tự hiến cao độ của Đức Kitô, Vị Mục Tử nhân lành.

 

Vì một lòng kính mến Cha là Thiên Chúa toàn năng giàu Lòng Thương Xót, trong khi thi hành sứ mạng theo Đức Kitô, ngài đã không quản gian nan, thử thách, quyết một lòng vì đoàn chiên Chúa. Nay ngài đang hưởng uy linh Cha trên Thiên Quốc, luôn cầu bàu Cha xuống muôn ơn lành trên đoàn con cái khổ đau.

 

Nhờ lời cầu bàu đẹp lòng Cha, xin Cha thương ban muôn ân sủng cần thiết cho chúng con dưới thế nầy, hầu nhờ gương sáng của ngài, mà chúng con vui lòng bước theo Đức Kitô dù gian nan thử thách, để một ngày kia chúng con được xum vầy trên Thiên Quốc vui hưởng tôn nhan Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con ./. Amen

 

  • Một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một kinh Sáng danh

 

(Cùng với nhiều lời nguyện xin qua trung gian cha Phanxico, ai thành tâm cùng lời nguyện nầy sẽ được cha cầu bàu như ý nguyện. Xin tri ân những ai phổ biến lời khấn nầy.)

 

Nhân lễ giỗ lần thứ 73 của Cha Phanxico.

 

P.Trần Đình Phan Tiến