Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trắng án

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

TRẮNG ÁN

Lời: Ga 8:2-11 – Nhạc: Trầm Thiên Thu

(video: https://youtu.be/MOzmf4RalQk)

 

– Sáng sớm tinh mơ, đám đông reo hò,

Dẫn độ tội nhân là một phụ nữ.

Dáng người có nét lả lơi,

Áo quần xốc xếch tả tơi,

Cúi đầu không nói một lời.

 

– Thắt đáy lưng ong với tay ôm mặt,

Thân nàng run run, lệ nhòa đôi mắt.

Đám người tức tối hò reo,

Kết tội ném đá khổ đau,

Họ hỏi Chúa định làm sao?

 

+ AI TỰ THẤY MÌNH LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH, TLI SẠCH TINH.

XIN MỜI LẤY ĐÁ, NÉM CHỊ NÀY ĐI, ĐỪNG CÓ CHẦN CHỪ!

 

– Tiếng hét im re, đám đông ra về,

Không còn một ai thập thò quanh đó.

Chúa nhẹ nói với tội nhân:

Hãy về sống tốt lành hơn,

Tránh tội lòng sẽ bình an.