Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dâng chay

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

DÂNG CHAY

 

“Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ” (Tv 69:14) 

 

Con không có lễ vật dâng

Chỉ tay trắng với tấm lòng mà thôi

Con như một kẻ mồ côi

Lặng lẽ giữa đời tím sắc Mùa Chay

Trắng tay mà lắm đắng cay

Chất chồng tội lỗi rất dày, Chúa ơi!

Một mình run sợ, chơi vơi

Tay nhúng chàm rồi, đành chịu khổ đau

Như người phụ nữ ngày nào

Bị đám đông gào: “Ném đá nó đi!” (1)

Thế là đời chẳng còn gì

May thay Chúa đã cứu nguy rõ ràng

Trắng tay mà lại đa mang

Bao nhiêu nước mắt rửa xong tội đời?

Xác hồn tiều tụy, rã rời

Cầu xin thương xót tôi đòi đa đoan

Tội đầy, con chẳng hàm oan

Nhưng con ước muốn dâng tim cho Ngài

Trắng tay trắng cả đời này

Chỉ còn tội lỗi, lạy Ngài, xin tha

Từ nay con quyết tâm chừa

Cuộc đời làm lại cho vừa tin yêu

 

TRẦM THIÊN THU

Sáng 16-3-2019

 

(1) Vụ án ngoại tình (Ga 8:2-11).

 

(2) Phụ nữ lấy tóc lau chân Chúa (Lc 7:36-50) – “Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người” (Ga 11:2), và “Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm” (Ga 12:3; x. Mt 26:6-13; Mc 14:3-9).

 

+ Để phân biệt Maria Mácđala và Maria ở Bêtania, xin tham khảo 2 bài này:

1. https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/nguoi-phu-nu-toi-loi-la-ai.html

2. https://tramthienthu.blogspot.com/2013/07/chan-dung-thanh-maria-maalena.html