Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các giám mục Ba Lan phát hành báo cáo “bi thảm” về lạm dụng tình dục

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Các giám mục Ba Lan phát hành báo cáo “bi thảm” về lạm dụng tình dục

 

 

382 linh mục đã bị buộc tội lạm dụng 625 nạn nhân tiềm năng kể từ năm 1990

 

Gần 400 linh mục Ba Lan đã bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên từ năm 1990 đến năm 2018, một nghiên cứu được thực hiện bởi Hội đồng Giám mục Ba Lan tiết lộ hôm thứ Năm.

 

Nghiên cứu bao gồm dữ liệu được thu thập từ hơn 10.000 giáo xứ ở Ba Lan và gồm các dòng tu.

 

Theo báo cáo, 382 linh mục đã bị buộc tội lạm dụng trong thời gian được che đậy, và các cáo buộc liên quan đến 625 nạn nhân tiềm năng. Trong số các giáo sĩ bị buộc tội, có 284 người là linh mục giáo phận và 98 người thuộc về dòng tu.

 

Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã gọi những phát hiện của báo cáo này là “bi thảm,” và nói rằng mọi trường hợp lạm dụng tình dục là một sự phản bội “đặc biệt đau đớn” đối với sự tin tưởng của cộng đồng.

 

Đức Tổng Giám mục cũng lưu ý rằng mặc dù Giáo hội phải đối phó với vấn đề lạm dụng tình dục của giáo sĩ, nhưng điều quan trọng là các loại lạm dụng tương tự không được phép tiếp tục ở những tổ chức khác.

 

Trong số những viện cớ liên quan đến các linh mục giáo phận, 54,2% nạn nhân liên quan dưới 15 tuổi và 45,8% nạn nhân trên 15 tuổi.

 

Những viện cớ liên quan đến các tu hội cho thấy tổng cộng 44 linh mục 44,9 phần trăm đã bị buộc tội lạm dụng tình dục một số người dưới 15 tuổi. Năm mươi bốn linh mục, tương đương 55,1%, bị buộc tội lạm dụng một số người trên 15 tuổi.

 

Tổng cộng, 198 linh mục bị buộc tội lạm dụng những người dưới 15 tuổi, so với 184 người bị buộc tội lạm dụng thanh thiếu niên lớn tuổi.

 

Trong 58,4 phần trăm những viện cớ giáo sĩ lạm dụng ở Ba Lan, nam giới được cho là nạn nhân. Nữ giới là nạn nhân được báo cáo trong 41,6 phần trăm cáo buộc.

 

Kể từ năm 2002, khi những tiết lộ về sự lạm dụng của các giáo sĩ Mỹ trở nên tin tức trên toàn thế giới, số vụ việc được báo cáo cho chính quyền Ba Lan đã tăng lên dần dần. Năm 2017, có 36 cáo buộc chống lại các linh mục giáo phận.

 

Trong số 382 linh mục bị buộc tội, một quy trình hình phạt theo giáo luật đã được áp dụng trong 362 trường hợp này. Không có dữ liệu có sẵn cho 20 trường hợp khác, và cũng không được giải thích trong báo cáo lý do trường hợp này. Trong 270 trường hợp, quá trình này đã được hoàn thành tại thời điểm bắt đầu truy cứu, và quá trình này đang diễn ra trong 92 trường hợp.

 

Tổng cộng có 68 linh mục, hầu như chính xác một phần tư đã bị loại khỏi chức tư tế do kết quả của quá trình theo giáo luật. 109 đã bị trừng phạt với giới hạn thừa tác hoặc các biện pháp trừng phạt khác, và 31 đã được chuyển đến một giáo xứ khác hoặc ở một địa điểm cách xa trẻ em. Trong 34 trường hợp, quá trình đã kết thúc sau cái chết của bị cáo, và trong 28 trường hợp, linh mục được tha bổng.

 

Chỉ có 168 linh mục bị chính quyền dân sự buộc tội. Tại thời điểm báo cáo được công bố, phiên tòa đã kết thúc trong 135 trường hợp đó. Tám mươi lăm linh mục bị kết án lạm dụng tình dục. Trong 36 trường hợp, những cáo buộc đã không phát triển và trong 12 trường hợp, người tố cáo không muốn hợp tác và theo đuổi các cáo buộc. Hai linh mục đã được giảm nhẹ.

 

Có 33 linh mục vẫn đang xét xử.

 

Số liệu thống kê của Ba Lan về giáo sĩ lạm dụng cho biết khác với dữ liệu liên quan đến Hoa Kỳ. Theo nghiên cứu của “John Jay Study”, báo cáo về những cáo buộc lạm dụng của các linh mục người Mỹ được ủy nhiệm vào năm 2002, chỉ có 27,3% những người bị linh mục lạm dụng là trên 15 tuổi. Ở Hoa Kỳ, nam giới chiếm gần 80% bị giáo sĩ lạm dụng sống sót.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn