Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giáo phận Vĩnh Long: Khánh Thánh nhà thờ Nha Mân

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

Hôm nay, Thứ Ba, 19 tháng 3 năm 2019, cùng với Giáo Hội toàn cầu và Giáo Hội Việt Nam mừng kính Thánh Cả Giuse, Giáo Phận Vĩnh Long hân hoan mừng Lễ và hơn nữa là ngày hôm nay Giáo Phận có them một ngôi Nhà Thờ mới được dâng hiến cho Chúa qua nghi thức làm phép từ tay Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.

 

Thật thế, trải dài nhiều năm trời, nhờ ơn Chúa và bàn tay của Cha Sở Mattheu Nguyễn Văn Văn và Cha Phó Phaolô Phan Thanh Duy và sự cộng tác của ân nhân trong và ngoài họ đạo để rồi hôm nay Nhà Thờ Nha Mân đã hoàn tất và làm phép.

 

Hiện diện cũng như chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng với Đức Cha, nhiều Cha khác nữa trong và ngoài Giáo Phận cùng về với Nha Mân trong ngày vui hôm nay. Cộng đoàn dân Chúa cũng vậy, không chỉ có bà con trong họ đạo nhưng còn có nhiều bà con khác nữa đến với Nha Mân trong ngày vui hôm nay.

 

9 g 30, sau khi làm phép nước, cộng đoàn dân Chúa cùng đón nhận nước Thanh Tẩy như dấu chỉ tẩy xóa tội lỗi của mỗi người để cùng nhau bước vào nghi thức Thánh Lễ làm phép nhà thờ mới Nha Mân. Và rồi Đức Cha đọc lời nguyện làm phép nhà thờ sau khi rảy nước Thánh.

 

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn dân Chúa nhìn lên Thánh Giuse với gương sống thinh lặng, khiêm nhường và vâng đời, từ bỏ ý riêng. Đức Cha ngỏ với cộng đoàn : “… Cần thinh lặng Phúc Âm. Thinh lặng nội tâm là trở về vói Chúa và chính mình để tìm hiểu thánh ý Chúa … Sống khiêm nhường theo tinh thần Phúc Âm, khiêm nhường trong việc làm, tư tưởng Khiêm nhường để Chúa biết chứ không phải để người khác biết và khen thưởng chúng ta.

 

Noi gương thánh nhân, mỗi người chúng ta sống vâng lời theo tinh thần Phúc Âm. Vâng lời trong lời nói, cử chỉ việc làm, khẩu phục và tâm phục, diện mạo và tâm hồn vâng phục chứ không bên ngoài. Chúng ta vâng phục Chúa … Không tìm kiếm lý do để trốn trách nhiệm.

 

Chúng ta tích cực cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse để ban cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu chống lại kẻ thù của chúng ta, cách riêng kẻ thù của khiêm nhường, của đức vâng lời,kẻ thù của từ bỏ ý riêng. Vài thế kỷ gần đây, Giáo Hội không chỉ tôn kính trong Phụng Vụ mà còn là bổn mạng của Giáo Hội. Giáo Hội tin tưởng xin thánh nhân bảo vệ Giáo Hội như xưa Thánh Nhân bảo vệ gia đình Nadaret. Chính vì thế, chúng ta hãy đến với Thánh Giuse Họ đạo Nha Mân hãy đến với Thánh Giuse trong nhà thờ này vừa được hoàn thành. Nhà thờ mà Cha Sở, Cha Phó và nhiều ân nhân và anh chị em ở đây ra công xây dựng …

 

Nhà Thờ Nha Mân làm bằng đá bằng gạch, là phương tiện để họ đạo thờ phượng Chúa và cầu nguyện để chúng ta nghe lời Chúa, kính trọng Chúa … Nhà Thờ là nơi chúng ta lãnh nhận Bí Tích. Chúng ta hãy đến nhà thờ, noi gương Thánh Giuse, thinh lặng từ bỏ ý riêng, khiêm nhường, vâng phục và phục vụ Giáo Hội Chúa. … Chúng ta hãy gìn giữ Nhà Thờ tinh thần của chúng ta, chúng ta gìn giữ ngôi nhà thờ vật chất Nha Mân của chúng ta vừa xây xong sau nhiều năm tháng vất vả, Nhà Thờ Nha Mân là nơi thờ phượng Chúa, hiến dâng cho Chúa và chúng ta đến Nhà Thờ để thờ phượng Chúa cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã ban cho gia đình, cho họ đạo Nha Mân chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho tất cả ân nhân, cho mọi người chúng ta”.

 

Trước khi cộng đoàn lãnh nhận phép lành cuối Lễ từ Đức Cha Phêrô, đại diện họ đạo Nha Mân ngỏ tâm tình cảm ơn Đức Cha, quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, ân nhân trong và ngoài Giáo Phận. Vị đại diện không quên nhắc lại tâm tình và long biết ơn của họ đạo đến Đức Cố Giám Mục Tôma.

 

Sau Thánh Lễ, bữa cơm thân mật được họ đạo khoản đãi mọi người như gói ghém tất cả tâm tình của họ đạo với mọi người.

 

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse ban cho Họ Đạo Nha Mân nhiều ơn lành để Họ Đạo Nha Mân ngày mỗi ngày phát triển và sống chứng tá Tin Mừng như long Chúa mong ước.