Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhân đức âm thầm

 

 

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH GIUSE - BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA, 2019 ( C ) (Lễ trọng) – Lễ Họ , lễ cầu cho giáo dân, (Mt 1, 16 . 18 - 21 .24a).

 

   NHÂN ĐỨC ÂM THẦM

 

Thưa quý vị, thưa các bạn, thánh Cả Giuse, Dưỡng Phụ Đấng Cứu Thế, Giêsu - Kitô, được Giáo Hội tôn phong là “ Người Công Chính”. Lễ mừng kính ngài trọng thể vào ngày 19/03 hằng năm, theo lich phụng vụ, ngài là vị thánh duy nhất được mừng kính trọng thể theo bậc lễ trọng, lễ họ, lễ cầu cho giáo dân, ngang với lễ Hiển Linh và lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12. Hơn lễ “Truyền Tin” 25/03.

 

Vâng , điểm qua lịch Phụng Vụ một chút, để chúng ta có một khái niệm “ấn tượng” về lễ thánh Cả Giuse. Không phải tự nhiên mà Giáo Hội sắp đặt bậc lễ trọng về thánh Cả Giuse “ cao cấp” như vậy.

 

Như chúng ta biết, chỉ có Thiên Chúa là Đấng Thánh, ngàn trùng Chí Thánh, là Đấng muôn muôn tạo vật phải tôn thờ duy nhất. Nhưng, bên cạnh Thiên Chúa có “ Lòng Xót Thương “ mọi tạo vật, từ đó, khi loài người sa ngã, Thiên Chúa đã muốn khôi phục nhân loại qua một “hành trình “ Cứu Độ. Hành trình Cứu Độ, mặc nhiên phải bởi Thiên Chúa, vì thế một Ngôi Vị Thiên Chúa đã tự nguyện hạ mình để cứu vớt loài người sa ngã. Vì thế, không có chuyện nhân loại cứu độ nhân loại được, mà phải có một Đấng Cứu Độ do bởi Thiên Chúa là Đấng Thánh, ngàn trùng Chí Thánh mới Cứu Độ nhân loại được.

 

Vâng, phàm nhân được gọi là ”thánh” là nhờ bởi Đấng Thánh duy nhất là Thiên Chúa Toàn Năng , Hằng Hữu, Đấng ấy sẽ ban Đấng Cứu Độ muôn dân. Như vậy, phàm nhân được kêu gọi, cộng tác, tháp nhập vào “ Ơn Cứu Độ” ấy, được gọi là ” thánh”. Vâng, điều ấy thật hữu lý, hợp tình, không thể phủ nhận được.

 

Vì vậy, hai đấng thánh hiển nhiên được Thiên Chúa kêu mời “cộng tác” vào Mầu Nhiệm Thánh bởi Thiên Chúa (tức Công Trình Cứu Độ), thì được trở nên thánh thiện, là được “ tháp nhập” vào Thiên Chúa qua Đức Giêsu – Kitô.

 

Hai đấng thánh ấy là “Đức Maria và Thánh Cả Giuse”. Vâng Tin Mừng ghi lại hai đấng thánh ấy đã có “ hôn ước” với nhau, tức khế ước hôn nhân trước khi Đức Trinh Nữ Maria được đón nhận Mầu Nhiệm “Truyền Tin”. Như vậy, hai đấng ấy đã trở nê n “ Bạn trăm năm” với nhau, theo luật tự nhiên, hữu hình. Nhưng, Thiên Chúa lại muốn chọn một “ trường hợp” đặc biệt, để làm nên một “điều kỳ diệu” cho nhân loại, thì chuyện ấy quá “ bình thường”, bởi vì Ngài là Thiên Chúa.

 

Vâng, trong điều kỳ diệu ấy, phàm nhân tưởng như là ” bất thường” nhưng thật phi thường và hữu lý. Bởi vì, Thiên Chúa chính là điều kỳ diệu trên “ sự diệu kỳ” ấy.

 

Tin Mừng thuật lại, những nhân vật khởi sự được Thiên Chúa kêu gọi “ cộng tác” cũng hết sức “ ngỡ ngàng” , bỡ ngỡ , huống chi là thọ tạo hèn kém, phàm phu tục tử.

 

Vâng, “sự công chính” nơi thánh Cả Giuse chính là điểm nầy, ngài “ âm thầm “ vâng phục Thiên Chúa, sự vâng phục tuyệt vời ấy được gọi là ” CÔNG CHÍNH “. Bởi vì, nhờ sự vâng phục tuyệt hảo nơi một “ con người” trần thế đối với Đấng Tạo Thành.

 

Tin Mừng không nêu bật, kể nhiều về “ vai trò” Dưỡng Phụ của thánh Cả Giuse, nhưng , bên cạnh sự “thành công” tuyệt hảo của sứ mạng làm “ Mẹ Đấng Cứu Thế” của Đức Trinh Nữ Maria , không thể không có sự “ phối hợp” trọn hảo của thánh Cả Giuse. Đức Trinh Nữ Maria được gọi là “Gương Mẫu” của niềm tin  vào Thiên Chúa, thì thánh Giuse không thể không được gọi là “ Người Công Chính”. Nhưng, sự công chính nơi ngài là một sự “ âm thầm” vâng phục. Vâng phục một Mầu Nhiệm “âm thầm” đối với ngài, Mầu Nhiệm Cứu Độ nhân loại của Thiên Chúa đối với thánh Cả Giuse là một Mầu Nhiệm vâng phục âm thầm. Bởi vì, ngoài việc được báo mộng “ cộng tác”  vào ơn Cứu Độ, chấp nhận một “sự kiện“ phi thường bởi Thiên Chúa,nhưng không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào.

 

Vâng, sự thắc mắc, sự hiếu kỳ, sự nghi nan,sự ngờ vực là bản chất của phàm nhân đối với những sự kiện siêu nhiên, họ luôn thắc mắc , hiếu kỳ đến ngờ vực. Nhưng , những vấn đề ấy đối với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và thánh Cả Giuse thì dường như hoàn toàn không có. Sự đối đáp tự nhiên của Đức Maria với Sứ thần là sự đối đáp tự nhiên “ Vì tôi không biết đến việc vợ chồng…” ,Sứ Thần đáp :” Thánh Thần sẽ ngự xuống trên trinh Nữ và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao bọc Trinh Nữ … Vì Đấng Thánh sắp sinh ra , sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” .

 

Vâng, những sự huyền nhiệm như vậy, xảy ra với những vị được mời gọi “ cộng tác” vào chương trình Cứu Chuộc bởi Thiên Chúa, há không phải là ” thánh thiêng “ sao ?!

 

Theo đó, thánh Cả Giuse là người được chọn như một “ mẫu gương “ của sự vâng phục âm thầm sau Đức Trinh Nữ Maria. Cảm nghiệm “sâu sắc” nhân đức âm thầm trong chức vị “ Dưỡng Phụ “ Đấng Cứu Thế, nên chi Đức thánh cha Phanxico đã “ đặc biệt” nhắc đến vai trò của thánh Giuse là “Bạn trăm Năm” của Đức Trinh Nữ  Maria là hoàn toàn hữu lý.

 

Thánh Cả Giuse xuất thân từ dòng tộc vua Đavit, một thánh vương, nhưng đồng thời trước đó cũng là tội nhân, nhưng người mà Thiên Chúa tuyển chọn không bao giờ Ngài bỏ rơi. Một thánh vương mà “ ngỡ” là tội nhân ấy lại là một người đứng đầu dòng tộc của Đấng Cứu Thế.

 

Thánh Vịnh 88 đã tiên báo điều ấy, một điều mà trí khôn nhân loại không thể dò thấu. “ Việc Thiên Chúa làm, ôi kỳ diệu xiết bao !” . “ Một dòng dõi vững bền muôn thuở …”  mà Thiên Chúa đã kết ước (c 4- 5)

 

Vâng, thánh Cả Giuse không phải như những vị thánh khác, ngài là một “vị thánh” được kêu mời cộng tác sau Đức Trinh Nữ Maria để “hoàn thành” sứ vụ Cứu Thế của Đức Giêsu – Kitô.

 

Vì thế, cụm từ “ Bạn Trăm Năm” theo khế ước hôn nhân mà Tin Mừng ghi lại vẫn có trong Tin Mừng. Nhưng, ý nghĩa “ Bạn Trăm Năm “ theo ý nghĩa “cùng cộng tác” vào “ Mầu Nhiệm Cứu Độ” bởi Thiên Chúa qua Đức Giêsu- Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa làm Người, tức Mầu Nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế của Người, thì Người phải có “cha mẹ” trần thế, nghĩa là Ngôi Hai Nhập Thể phải có một “ Thánh Gia”. Vì thế “ cụm từ “ Bạn Trăm Năm “ ở đây không hiểu theo nghĩa đen.

 

Vì lý do đó, có nhiều người thắc mắc, kể cả linh mục, tu sĩ , chứ đừng nói giáo dân. Nhưng, ơn khôn ngoan từ Thiên Chúa xuống trên người hữu trách là “ bất khả ngộ”.

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, Cha đã muốn Cứu Độ nhân loại qua Đức Giêsu – Kitô. Vì thế, Cha đã ban cho Người một “Thánh Gia” để hoàn thành mầu nhiệm làm Người của Người dưới thế, hầu cứu độ nhân loại, vì vậy, Người có một Dưỡng Phụ là đấng cộng tác vào công trình cứu độ với Đức Maria, làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

 

Xin cho chúng con biết tôn thờ Thánh Ý Nhiệm Mầu của Cha, mà ca ngợi Cha Muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô , Đấng Cứu Độ chúng con ./. Amen

 

Nguyện xin thánh Cả Giuse xin cầu cho chúng con.

 

Lễ thánh Cả Giuse 19/03

P.Trần Đình Phan Tiến