Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ăn năn sám hối

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C (24/03/2019)

 

ĂN NĂN SÁM HỐI

 

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải,

thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

 

Trọng tâm của đời sống Ki-tô hữu nói chung và của Múa Chay nói riêng là từ bỏ con đường tội lỗi và quay về với đường ngay lối thẳng mà Thiên Chúa đạ vạch ra cho người tín hũu. Để từ bỏ con đường tội lỗi thì người tín hữu phải biết là con đường ấy xấu xa và nguy hiểm cho sự sống đời này và đời sau của mình như thế nào. Người ấy cũng phải có tâm tình ăn năn sám hối vễ những tội ác mình đã phạm và về những việc tốt lành mình đã không làm. Nói cách tổng quát là người tín hữu phải sinh hoa trái tốt lành thánh thiện cho đời.

 

Trong bài Phúc âm Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C Chúa Giê-su cảnh cáo những người Do-thái về sai lầm mà họ mắc phải khi họ cho rằng những người gặp tai ương chết chóc đều là những người tội lỗi bị Thiên Chúa trừng phạt. Tệ hại hơn nữa họ cho rằng mình đạo đức hơn những người xấu số kia nên họ đang được sống bình an. Điều Chúa Giê-su muốn họ lưu tâm là hãy nhìn vào bản thân mình mà ăn năn sám hối về những tội lỗi đã phạm thay vì so sánh hơn thua. Điều Chúa muốn là mỗi người chúng ta cho hoa trái trong cuộc đời.

 

II. LẮNG NGH.E LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 13,1-9:

 

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giê-su về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Sil-ô-e đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giê-ru-sa-lem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

 

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi'".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 13,1-9:

 

3.1 Câu chuyện mấy người Ga-li-lê bị quan Phi-la-tô giết hại, máu đổ trên lễ vật được nhiều người Do-thái kể lại cho Đức Giê-su nghe. Họ cho rằng những người Ga-li-lê bị giết kia là những người tội lỗi nên bị trừng phạt. Nhưng Đức Giê-su không cho rằng những người Do-thái đã nghĩ đúng. Tốt nhất là nhân mỗi sự kiện xẩy ra người tín hữu biết nhìn lại mình mà ăn năn sám hối.

 

3.2 Quan trọng là sinh hoa kết trái: Nếu cây vả sinh hóa trái đúng mùa thì ông chủ vườn sẽ yêu quí và vun bón cho cây ấy. Còn nếu nó không sinh hoa kết trái thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị ông chủ vườn chặt đi cho đỡ tốn đất, tốn công chăm sóc. Mỗi  người chúng ta sống trên thế gian này giống như một cây ăn trái được trồng trong vườn trong ruộng của Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là phải sinh hoa kết trái cho Thiên Chúa là Chủ Vườn, Chủ Ruộng.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 13,1-9:

 

4.1 Chúng ta phải ăn năn sám hối về những tội đã phạm và về những điều đáng lẽ chúng ta phải làm mà đã không làm: Không ai trong chúng ta dám nghĩ là mình sạch tội. Thật ra chúng ta đã phạm nhiều tội không lớn thì nhỏ. Hơn nữa nếu xét về những việc tốt lành mà đáng lẽ ra chúng ta phải làm mà chúng ta đã không làm thì hằng hà vô số kể. Nên việc ăn năn sám hối là rất cần thiết để được Thiên Chúa thứ tha mà xóa bỏ cho chúng ta.

 

4.2 Chúng ta phải từ bỏ nếp sống cũ và đi vào nếp sống mới: Nếp sống cũ có thể là nếp sống tội lỗi đam mê hay ít ra là nếp sống ích kỷ, lười biếng thờ ơ hay dửng dưng với những đòi hỏi của Phúc âm. Nếp sống ấy không đưa chúng ta vào đời sống vĩnh hằng nên chúng ta phải từ bỏ nó. Chúng ta nên đi vào một nếp sống lành thánh, nhiệt thành với Chúa và bác ái với tha nhân. Nói cách khác là chúng ta phải sinh hoa trái cho cuộc đời.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN VỚI LỜI CHÚA TRONG LU-CA 13,1-9:

 

KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì chúng con đã được Chúa Giê-su Ki-tô dậy cho chúng con biết phải ăn năn sám hối và sinh hoa trái cho cuộc đời của chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

 

1.- «Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này biết tận dụng những gì xẩy ra cho mình và cho người khác để sửa mình nên tốt lành hơn.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2.- «Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa biết ăn năn sám hối về những tội lổi của mình để được thứ tha và cứu độ và biết sinh hoa trái tốt lành làm đẹp lòng Thiên Chúa.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3.- «Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người biết sinh hoa kết trái làm vui lòng Chủ Vườn là Thiên Chúa.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người chưa nhận thức được lòng nhẫn nại của Thiên Chúa, để họ thức tỉnh mà thay đổi cách sống.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha đã dậy chúng con phải biết ăn năn sám hối và sinh hoa kết trái trong đời sống chúng con.

 

Chúng con xin Cha thứ tha cho những tội lỗi thiếu sót mà chúng con mắc phải.  

 

Xin Cha ban Thánh Thần cho chúng con để chúng con được Ngài hướng dẫn và sinh nhiều hoa trái tốt lành thánh thiện đẹp lòng Cha.

 

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

 

Sài-gòn ngày 20 tháng 03 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

--