Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đường tình sử

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

ĐƯỜNG TÌNH SỬ

by Trầm Thiên Thu

(Video: https://youtu.be/OkKmOoZNu2Q)

 

– Từng phút miệt mài gieo bước lên đồi Can-vê,

Vai mang tội trân vui gánh thập hình khốn khổ,

Kìa con Thiên Chúa nát tan thân dưới làn roi,

Muôn nỗi đoạn trường Chúa đành chịu bởi vì ai…

 

– Chiều tím dần buông đây chốn pháp trường năm xưa,

Không ai đành lòng theo Chúa đi về Núi Sọ,

Từng cây đinh sắc thấu chân tay Chúa từ nhân,

Cho suối máu đào xóa muôn tội lỗi nhân trần.

 

+ LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ LỖI LẦM,

VÌ HỌ KHÔNG HIỂU VIỆC HỌ ĐÃ LÀM.

 

– Dừng bước mà xem Con Chúa trên đồi Can-vê,

Không gian trầm lặng như cũng u sầu tứ bề,

Nào ai hay biết Chúa đang kêu khát tình yêu,

Dâng hiến thân mình chết làm của lễ toàn thiêu.

 

– Là hết còn chi tim Chúa lưỡi đòng đâm thâu,

Con tim hải hà giọt máu sau cùng chảy trào,

Tình thương Con Chúa ngút cao hơn các tầng mây,

Con Chúa tuyên lời: “Đã xong việc cứu nhân loại”.