Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Linh hướng đòi hỏi những gì?

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Linh hướng đòi hỏi những gì?

 

 

Thượng Hội đồng giám mục gần đây kêu gọi những người hướng dẫn tâm linh tôn trọng quyền tự do của những người mà họ lãnh đạo. Họ được nhắc lại rằng không nên áp đặt tầm nhìn của mình cũng như không đưa ra quyết định nào cho người khác. Chức năng của họ nên được đồng hành, hỗ trợ với quan điểm cởi mở.

 

Đức Ông Jorge Patron Wong, Thư ký hội thảo Bộ Giáo sĩ:

“Chúng ta là những công cụ, những cầu nối và những tôi tớ của Thiên Chúa để phục vụ Dân Chúa.”

 

Liên quan đến linh hướng, hai điều đã được gạch chân tại Thượng Hội đồng. Thứ nhất, đó không chỉ là công việc của ngườ hướng dẫn mà là của cả cộng đồng Kitô giáo để hướng dẫn những người trẻ. Sau đó, trong trường hợp chủng sinh hoặc linh mục, sự hình thành này phải là không thể thiếu, không chỉ là khổ hạnh hay thuộc thần học.

 

Cuối cùng, thuật ngữ này đang được sửa đổi nhằm nhấn mạnh một thực tế: rằng người hướng dẫn tinh thần không phải là một trung sĩ huấn luyện quát tháo ra lệnh phải tuân theo.

 

Carag Rossi Espagnet, Đại học Giáo hoàng Holy Cross, Rome:

“Sự thay đổi về thuật ngữ này được Đức Thánh Cha Phanxicô giới rất thú vị. Hôm nay chúng ta không chủ nói về sự đồng hành tinh thần, mà chỉ một vài năm trước đây biểu hiện này không tồn tại. Người ta luôn luôn nói về hướng dẫn tâm linh.”

 

Ở Thượng hội đồng về giới trẻ, cũng lưu ý rằng việc đi kèm với tâm linh không cần phải được dẫn dắt bởi một linh mục. Trên thực tế, đó là nhiệm vụ cũng có thể được thực hiện bởi phụ nữ, từ nữ tu đến giáo lý viên và đặc biệt là các bà mẹ.

 

Đức Ông Jorge Patron Wong, Thư ký hội thảo Bộ Giáo sĩ:

“Có một cha giải tội, là một linh mục và một bí tích, bí tích hòa giải và sau đó là hướng dẫn tâm linh.”

 

Carag Rossi Espagnet, Đại học Giáo hoàng Holy Cross, Rome:

“Rõ ràng đó phải là một người có kinh nghiệm và trong lịch sử đã có những phụ nữ thực hiện sứ vụ này. Tôi nghĩ về sự đồng hành về mặt tinh thần của rất nhiều bà mẹ chắc chắn có ảnh hưởng tinh thần rất lớn đối với con cái và những người bạn khác.”

 

Hướng dẫn tâm linh là một khái niệm luôn hiện diện trong Giáo hội. Thượng hội đồng phục vụ hầu làm rõ cách thức đồng hành này nên được thực hiện có trách nhiệm.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn