Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

TRUYỀN TIN, Mầu Nhiệm Thiên Chúa ngỏ lời với nhân loại.

 

 

 SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ TRUYỀN TIN ( C ) 2019 (Lc 1, 26 -38)

TRUYỀN TIN, Mầu Nhiệm Thiên Chúa ngỏ lời với nhân loại.

 

Thưa quý vị, thưa các bạn, Truyền Tin là một Mầu Nhiệm Thiên Chúa nói với con người qua Đức Trinh Nữ Maria, một thiếu nữ tại làng Nazaret, để người thiếu nữ ấy thưa lên tiếng “Xin Vâng” tuyệt hảo.

 

Vâng, lời thưa “xin vâng” ấy để làm gì , thưa quý vị? Thưa để nhân loại được đón nhận “ƠN CỨU ĐỘ”. Ơn Cứu Độ là một Đại Ân Sủng được ban từ Thiên Chúa cho nhân loại đã lỗi lầm.

 

Hôm nay đây , lại một lần nữa, Hội Thánh nhắc nhớ con cái mình tưởng niệm một “ biến cố “ Truyền Tin. Vâng, biến cố Truyền Tin mang một sứ điệp yêu thương vĩ đại của Thiên Chúa đến với nhân loại tội lỗi.

 

Chúng ta hãy thử đặt mình vào “tâm trạng” của Đức Mẹ , một thiếu nữ của làng Nazaret, một thiếu nữ thánh thiện và tràn đầy ân sủng đến độ Thiên Chúa ghé mắt nhân từ đoái thương cả một dân tộc và cả một thế hệ của lòng tin, một thế hệ được đón nhận Ơn Cứu Độ.

 

Tâm trạng ấy là gì, thưa quý vị? Tâm trạng ấy là một “ Tâm trạng vui mừng “ khôn xiết , bởi vì, một dân tộc hằng ngóng trông Ơn Cứu Độ, trong đó có Mẹ, một Nữ Tỳ bé nhỏ về mọi phương diện trước mặt Thiên Chúa, nhưng , lại có một “Tâm Hồn” thánh khiết vĩ đại đến lạ lùng. Đến độ đến muôn đời sẽ khen “Bà” là người diễm phúc.

 

Vâng, vô tiền khoáng hậu, không một thụ tạo nào được khen là diễm phúc, hơn nữa một người phụ nữ,vì trong Thánh Kinh, ai cũng biết “ người phụ nữ” là người đã “ thỏa hiệp” với satan chống lại Thiên Chúa.

 

Nhưng, Đức Maria, người phụ nữ ấy thật diễm phúc , vì Mẹ đã nghe Lời Thiên Chúa, tiếng thưa “xin vâng” Mẹ đáp lời Sứ Thần Truyền Tin, là tiếng thưa “ diệu kỳ” khôn sánh. Bởi vì, trọn cuộc đời Mẹ trung tín, chân thành, chịu đựng bước đi theo tiếng “ xin vâng “ ấy. Rõ ràng, muốn có Ơn Cứu Độ, thì phải thực thi Ơn Cứu Độ, nhưng , thực thi thế nào được , nếu không có tiếng “ xin vâng “ của Mẹ . Nhưng tiếng thưa “xin vâng“ ấy là trọn cả cuộc hành trình của Mẹ bước theo Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đồng thời là Con của Mẹ.

 

Điểm mấu chốt không phải chỉ là ngày Mẹ nhận Truyền Tin, mà là trọn cả cuộc đời Mẹ gắn liền với hành trình Cứu Độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu- Kitô.

 

Thật vậy, tiếng thưa “ xin vâng” của Đức Trinh Nữ Maria không phải chỉ lấy lệ cho qua, mà là cả một hành trình Cứu Độ của Thiên Chúa dành cho con người. Theo đó, chúng ta thấy Mầu Nhiệm Truyền Tin không đơn thuần là một mầu nhiệm đơn lẻ, mà là mở đầu cho hàng loạt các mầu nhiệm cứu chuộc. Mẹ đáp lời “xin vâng” không phải vì được làm “ Mẫu Nghi” thiên hạ, mà là để muôn đời các thế hệ tội nhân được đón nhận Ơn giải thoát bởi Thiên Chúa qua Đức Kitô.

 

Xin vâng để rồi bước theo một Mầu Nhiệm là cả một cuộc đời đầy sóng gió, phong ba. Bởi vì, dù là Con Thiên Chúa, nhưng Người cũng phải học vâng lời, vâng lời cho đến chết và chết trên Thập giá. Chúng ta thấy, cái giá của tiếng “ xin vâng” nơi Mẹ Maria là một “giá đắt”cho chính Mẹ , bởi vì Người Con Của Mẹ là Đấng Cứu Chuộc. Chúng ta biết “tình mẫu tử” không những liên hệ gắn bó huyết thống mà còn phần tâm linh nữa. Mẹ đau thì Con cũng đau, Con đau thì Mẹ cũng đau.

 

Như vậy, Mầu Nhiệm Truyền Tin là Mầu Nhiệm khởi sự chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa ngỏ Lời với nhân loại tội lỗi, qua một nhân vật tuyệt hảo, đó là Đức Trinh Nữ Maria, để từ đây Mẹ được gọi là Eva mới là “ Mẹ nhân loại” mới.

 

Mẹ vui mừng khi nhận ra rằng : Lời thưa “ xin vâng” của Mẹ là lời cộng tác vào hành trình Cứu Độ nhân loại bởi Thiên Chúa. Còn nỗi vui mừng nào bằng biến cố Thiên Chúa ngỏ Lời Cứu Độ mà phàm nhân đáp trả. Một sự ưng thuận tự nguyện cộng tác với ơn Trời qua Đức Trinh Nữ Maria tại làng Nazaret ban cho chúng ta mọi thời một “ NIỀM VUI VĨ ĐẠI”.

 

Biến cố Truyền Tin cho chúng ta một sự mở lòng đón nhận ơn “ mặc khải” từ Thiên Chúa một cùng đích vô biên, mà những ai kiêu ngạo không thể đón nhận được.

 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Cha đã ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại, khởi đầu , Cha đã mặc khải mầu niệm Truyền Tin cho Đức Trinh Nữ Maria, tại làng Nazaret, qua Đức Trinh Nữ, Ngôi Hai đã làm Người và ở cùng nhân loại. Xin cho ân sủng Cha đã ban muôn đời tắm gội và thấm nhuần trên chúng con, hầu ân sủng Cha ban không mai một trên nhân loại ./. Amen

 

Xin Đức Mẹ nhận lời Truyền Tin. Cầu cho chúng con.

 

Lễ Truyền Tin 2019

P.Trần Đình Phan Tiến