Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

CHÍNH LÚC THỨ THA LÀ KHI ĐƯỢC THA THỨ

 

Lòng thương xót của Thiên Chúa không thể ban cho chúng ta một cách tự nhiên, nếu chúng ta không chịu tha thứ cho một người đã làm những điều sai trái với chúng ta. Thật vậy, tương tự như thế trong bài dụ ngôn, Ông chủ nợ sẽ thu hồi sự tha thứ, mà ông đã ban cho người tôi tớ không hề khoan nhượng, và không biết tha thứ cho bạn mình.

 

Ta thấy người đầy tớ mắc nợ ông chủ của mình,  đã cầu xin ông chủ nợ cho anh ta hoãn số nợ trong một thời gian, trong khi anh ta cố gắng tìm cách hoàn trả lại nợ đó. Thế nhưng, ông chủ nợ đã xoá bỏ hoàn toàn số nợ của anh.  Đó là tình yêu và lòng thương xót mà Cha của chúng ta đã dành cho chúng ta. "Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, … Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,  tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta." (Tv 103, 8, 12)

 

Và ta thấy đây là một câu chuyện về việc trao ban và lãnh nhận sự tha thứ. Thật thú vị, thường chúng ta tha thứ dễ hơn là yêu cầu sự tha thứ. Yêu cầu sự tha thứ một cách chân thành đòi hỏi chúng ta phải thành thật thừa nhận tội lỗi của mình. Điều này rất khó thực hiện. Rất khó để chịu trách nhiệm những gì sai trái chúng ta đã làm.

 

Trong dụ ngôn này, người đàn ông cầu xin sự kiên nhẫn với khoản nợ của mình cho thấy sự chân thành. Anh ấy đã quỳ xuống trước ông chủ cầu xin lòng thương xót và sự kiên nhẫn. Và ông chủ đáp lại với lòng thương xót bằng cách tha thứ cho anh ta toàn bộ khoản nợ nhiều hơn số anh ta đã cầu xin.

 

Nhưng người hầu thực sự chân thành hay anh ta chỉ là một diễn viên giỏi? Có vẻ như anh ta là một diễn viên giỏi vì ngay khi anh ta được tha thứ cho khoản nợ khổng lồ này, anh ta đã gặp một người khác mắc nợ anh ta. Và thay vì thể hiện sự tha thứ giống như anh ta đã được tha, “anh ta đã bắt người mắc nợ và bắt đầu bóp cổ người này và đòi, “Trả lại tất cả số anh ta nợ.”

 

Mùa Chay là thời gian của sự ăn năn. Sám hối. Nhưng sự tha thứ không chỉ giới hạn trong tòa giải tội mà thôi. Nhưng sự tha thứ cần phải được rộng lượng và sẵn sàng tha thứ một cách tự do như chúng ta nhận được sự tha thứ nơi Thiên Chúa là đấng hằng thương xót chúng ta. Tình trạng tội lỗi của chúng ta thường là nhiều, và nặng hơn cái giá trị của sự tốt lành của chúng ta trên cán cân công lý của Thiên Chúa, nhưng Ngài đã cho chúng ta một bí quyết đó là dùng tình thương để cân bằng. Chúng ta sẽ làm được như thế? Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đáp trả lại lòng thương xót của Ngài đã dành cho chúng ta, nhưng chúng ta luôn có thể đáp trả Tình Yêu của Chúa bằng những việc thương xót người khác, những người đã đi qua cuộc sống của chúng ta.

 

Trong bí tích Hòa giải, Thiên Chúa trải dài sự tha thứ đến cho chúng ta một cách rất riêng tư. Qua tác vụ của linh mục, chúng ta đến với Đấng Cứu Tinh đáng mến của chúng ta với gánh nặng tội lỗi. Chúng ta thú nhận rằng chúng ta đã phạm tội đối với Chúa và đối với tha nhân. Chúng ta bày tỏ sự buồn sầu và xin Chúa tha thứ. Khi ấy, qua linh mục, chúng ta nghe Chúa Kitô nói với chúng ta: “Tội lỗi con đã được tha thứ.” (Mc 2,5). “Hãy đi và đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,11). Chúng ta lại không thể nghe Người nói với chúng ta khi chúng ta đã được đổ đầy ân sủng cứu chuộc của Người sao: “Hãy kéo dài cũng sự tha thứ và lòng thương xót này đến tha nhân bảy mươi lần bảy”?

 

Tin Mừng hôm nay có thể giúp cho chúng ta có được ân sủng của sự thay đổi trong tâm hồn để chúng ta có thể loại bỏ tất cả những cảm giác bệnh hoạn đang nuôi dưỡng những sự thù hằn và chống lại những người đã gây thù oán, hay ra gây những nỗi đau khổ, những mất mát trong quá khứ. Việc mà chúng ta cần chú ý đến trước tiên là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

 

Ta được mời gọi thực hành lòng thương xót khi ta chịu đựng người khác một cách bác ái, hoàn toàn vô vị lợi, hiền từ và kiên nhẫn.(Ep 4,2). Và lòng thương xót của Thiên Chúa cũng được bày tỏ qua sự phục vụ quảng đại và không mệt mỏi, chẳng hạn như trong việc chăm sóc cho người đau ốm hoặc thực hiện việc nghiên cứu y học với sự cống hiến bền bỉ… Ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót.

 

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã không gửi đến Phêrô một lệnh truyền điên rồ, nhưng là một phương dược kéo ông ra khỏi tình trạng nóng giận, tức tối. Chúa biết rằng oán thù sẽ cuốn con người vào vòng luẩn quẩn của sự dữ, và chỉ có tha thứ là cửa thoát duy nhất cho tất cả.

 

Dẫu biết tha thứ là khó khăn, nhưng sự thật là càng tha thứ nhiều bao nhiêu, lòng người càng vơi đi gánh nặng bấy nhiêu. Ta xin Chúa cho ta được ơn tha thứ cho anh chị em đồng loại để ta nhận lãnh ơn tha thứ từ Chúa như tâm tình của Thánh Phanxico : Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ.