Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ném đá

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

NÉM ĐÁ

[Niệm khúc Ga 8:2-11]

 

Chính con là một tội nhân

Mà đã bao lần ném đá anh em

Chân mình còn bẩn lấm lem

Vậy mà cầm đuốc soi xem chân người

Ném xong mới thấy mình tồi

Sao không dám ném đá đời mình đi?

Chúa ơi, con chẳng là gì

Mà chỉ có kỳ quặc lắm mà thôi

Chỉ nghe Ngài hỏi một lời

Mà con giật thót, xin Ngài thứ tha

Từ nay con quyết tâm chừa

Hằng ngày tự ném đá vô chính mình

 

TRẦM THIÊN THU

Chúa Nhật V Mùa Chay – 2019