Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sẵn sàng đón Chúa

 

 

SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Chúa đã vào thành giữa muôn dân

Bạn hãy mau mau mở cửa lòng

Đón vua vinh hiển đang ngự đến

Vẫy lá tung hô miệng hát vang

 

Xin Chúa ngự vào lòng chúng con

Đơn sơ không ngựa, trống vang dồn

Không lá xanh tươi người Do-Thái

Chỉ lá dừa xanh giữa ruộng vườn

 

Không trải thảm đỏ đón Chúa đâu

Chỉ với lòng thành đã quá lâu

Nay về quỳ bên Cây Thập Giá

Thống hối ăn năn hết tội sầu

 

Chúa đã vào thành rất  vinh quang

Muôn dân chào đón Chúa Thiên Đàng

Hồn con nhỏ bé luôn khao khát

Chúa đến cho lòng con hân hoan

 

*Mẹ ơi ! xin giúp đời con

Sẵn sàng chờ đón Chúa luôn vào lòng

Đường ngay nẻo cụt trong hồn

Sẵn sàng dọn sạch không còn bợn nhơ

Chúa là nguồn sống con nhờ

Cho con sức mạnh sống sao nên người

Giúp con chào đón mọi người

Chưa tin cậy Chúa những lời yêu thương

Những người còn sống vất vương

Giữa đời và Đạo vào trong mái nhà

Thánh Linh soi sáng dẫn đưa

Đón ngày Chúa đến đưa ta vào thành

Khải hoàn vang khúc đồng hành

Đoàn con của Chúa đồng thanh hát mừng

Phục-Sinh ngày Chúa tưng bừng

Đàn ca tiếng hát vang lừng trần gian

ALLELUIA ! Chúa đã khải hoàn

Đem nguồn ơn thánh cưu mang mọi người.