Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nguy to vì chết vào thứ Sáu Tuần Thánh

Nguy to vì chết vào thứ Sáu Tuần Thánh

 

Chiều thứ Sáu Tuần Thánh, bà vợ đạo theo vào nói với cha xứ:
- Thưa cha chồng con mới chết vào lúc 3 giờ chiều.

 

Cha xứ an ủi:
- Bà đừng buồn vì ông có phúc chết đúng vào giờ Chúa chết.

 

Bà vợ hốt hoảng:
- Vậy xin cha làm lễ an táng vào ngày mai thứ Bảy cho chồng con.

 

Cha xứ đáp:
- Tuần Thánh bận lễ lậy nhiều lắm. Ráng đợi sau Phục sinh nhé.

 

Bà vợ nhất định không chịu:
- Thưa không được. Con sợ chồng con lại có phúc sống lại vào ngày Chúa Phục Sinh thì nguy to.

 

Cha xứ: ???!!!....

Mimosa phụ trách