Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!

Tác giả: 
Đỗ Công Minh

 

 

Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! (Lc 19. 39).

 

      Bài Thương khó chúng con vừa nghe, Thánh Luca đã thuật lại cả một hành trình Đức Kitô đã trải qua, khi thực thi sứ mệnh cứu độ của Người nơi trần gian. Khởi đi từ việc Chúa vào thành Giêrusalem. “Người đi tới đâu, người ta cũng lấy áo mình trải xuống đường”. , họ còn hô to :”Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời “.

 

      Chúa đã vào thành, Người không phải là người lãnh đạo cuộc chiến chống lại người La Mã đô hộ, nhưng người vào thành để loan báo cho con người được giải thoát khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi. Người đến như một vị Vua hòa bình, với sứ mạng giải thoát con người khỏi mọi đau khổ, bệnh tật, sự chết và mọi bất công, là hậu quả của tội lỗi do ma quỉ xúi giục.

 

        Chúa đến để mở ra một con đường, Người xây dựng “một trời mới đất mới”, kêu gọi mọi người hãy biết từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày theo Chúa. Con đường Chúa đi từ Vườn Cây Dầu, đến các dinh quan lại, tòa án của thế gian, chịu nhiều khổ đau mà không hề than trách, bỏ cuộc. Con đường thập giá tràn ngập đau khổ lại dẫn đến vinh quang trên Đồi Sọ.

 

         Lạy Chúa,

 

         Dõi theo con đường thương khó, chúng con nhận ra mình trong đám đông những người luận giết Chúa. Bao lần trong cuộc đời, chúng con lên án Chúa vì Chúa không đáp lại những đòi hỏi, thỏa mãn những lợi ích trần thế của chúng con. Chúng con đã từng xỉ vả, vu khống Chúa vì Chúa đã từng làm phép lạ cứu người khác, nhưng lại không bày tỏ uy quyền trước những người tìm bắt Chúa. Chúng con cũng đâu hơn gì Maccô, bỏ cả áo choàng mà chạy khi quân dữ tìm bắt Thầy mình, hay còn hơn cả Phêrô, đâu chỉ chối Thầy 3 lần, mà hàng chục, hàng trăm lần trong cuộc đời, khi không dám nhận mình là người Công Giáo.

 

         Xin cho con nhân ngày Lễ Lá này, biết nhìn nhận bản thân là người tội lỗi, đã từng xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến anh chị em đang sống bên con, đã từng tung hô chào đón Chúa như dân Do Thái xưa, nhưng chỉ ít ngày sau đó lại sẵn sàng đóng đinh Chúa vào thập giá. Nhận ra yếu đuối của tâm hồn, thân xác,  biết ăn năn sám hối trở về để đón nhận được Lòng Thương Xót của Chúa. Con tin rằng Người sẽ sẵn sàng tha thứ cho con.

 

        Xin Chúa nâng đỡ hành trình đức tin của con trên con đường lữ thứ trần gian này. Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con . AMEN .

 

Fx Đỗ Công Minh