Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người Trộm Hạnh Phúc

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Người Trộm Hạnh Phúc

 

Trên đỉnh đồi Can vê

Của 2000 năm trước

Bạn sẽ được nhìn thấy

3 cây thập tự giá.
 

... ... ...
 

Một đời sống kiêu hùng

Ngang dọc khắp đất nước

Mưu cầu cho hạnh phúc

Kiếp nô lệ tôi đòi.
 

Đời ngục tù mòn mỏi

Thập tự giá án trao

Bao lỗi lầm đã phạm

Của một kiếp con người.
 

Cùng lên đồi Can vê

Với vị Thầy nhân hậu

Cả một đời rao giảng

‘Hãy yêu thương kẻ thù’.
 

Cùng treo thên thập tự

Thầy luôn nguyện xin tha

Bao lỗi lầm nhân thế

Tha thứ đến tận cùng.
 

Niềm hy vọng bừng sáng

Trước tình yêu tuyệt vời

Khi tương lai bất định

Phó thác tình Ngài thôi.
 

Ơi, ông Giêsu ơi

Hãy tha thứ cho tôi

Và hãy nhớ đến tôi

Trong Nước Ngài vinh hiển.
 

Lời thống hối muộn màng

Được Ngài thương chấp nhận

Quê Trời bao yêu dấu

Hạnh phúc mãi vĩnh hằng.
 

Thật hạnh phúc biết bao

Một lần chết với Thầy.


Mùa Chay 2019

Nguyễn Thái Hùng