Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tâm Sự Viên Đại Đội Trưởng

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Tâm Sự Viên Đại Đội Trưởng
 

Đứng dưới chân thập tự

Nhìn cái chết của Ngài

Tôi đã phải thốt lên

“Quả thật,

Ngài là Con Thiên Chúa”.
 

Nhớ lại đêm hôm ấy

Dẫn đoàn người bắt Ngài

Trước bạo lực hung ác

Ngài bình thản trao thân.
 

Trong dinh tòa xét xử

Ngài lặng im chịu đựng

Bao nhục nhã ê chề

Bao lừa dối, cáo gian.
 

Rồi đường lên Núi Sọ

Thập tự giá trên vai

Triều thiên gai trên đầu

Ngài vững lòng cất bước.
 

Bị treo trên thập tự

Ngài khẩn cầu Chúa Cha

“Lạy Thiên Chúa của con

Sao Ngài bỏ rơi con?”
 

Lời khẩn nguyện thiết tha

Trong lặng im tận cùng!

Ngài là Ai, là Ai ?

Cha của Ngài là Ai?
 

Đối diện với thập tự

Chứng kiến giờ cuối cùng

Tôi đã phải thốt lên

Ngài là Con Thiên Chúa.

 

Mùa Chay 2019

Nguyễn Thái Hùng