Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lửa thiêu

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

LỬA THIÊU

[Nhà thờ Đức Bà Paris cháy ngày 15-4-2019]

 

Vừa bắt đầu Tuần Thánh

Nhà Chúa bị lửa thiêu

Sự thật không thể tránh

Nỗi sầu hóa niềm đau

 

Nơi đây có thánh tích

Vòng gai của Giêsu

Lửa đã cướp đi mất

Thật tiếc ngẩn tiếc ngơ

 

Sự thật là sự thật

Giờ chẳng biết làm sao

Mấy trăm năm ký ức

Thành bụi tro còn đâu!

 

Với con người thật tiếc

Với Chúa chẳng là gì

Gia-liêm kia còn nát

Notre Dame đáng chi? (*)

 

Nếu chúng con lầm lỗi

Cúi xin Chúa thứ tha

Chúng con đã biết tội

Xin Ngài thương bỏ qua

 

TRẦM THIÊN THU

Tuần Thánh – 2019

 

(*) Lc 19:43-44 – “Sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”.

 

Pháp quốc đã từng là Trưởng Nữ của Giáo Hội, nhưng nay đang có vấn đề. Phải chăng vụ hỏa hoạn này là lời cảnh báo của Thiên Chúa? Xin Ngài thương xót dân Pháp và toàn thế giới!