Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cùng Mẹ Lên Đồi

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

 

Cùng Mẹ Lên Đồi

 

Trên đồi cao im lặng 
Mẹ dõi theo Con yêu 
Vác thập giá lên đồi 
Làm hy lễ đền tội. 
 
Mỗi bước chân con đi
Vạn mũi gươm đâm thấu 
Trái tim Mẹ từ bi 
Theo Con suốt cuộc đời. 
 
Giòng lệ Mẹ đã cạn 
Gương mặt Mẹ sầu đau 
Hỡi ai người dương thế 
Có hiểu thấu nỗi sầu !!
 
Con chỉ nghe tiếng nhạc 
Đời ve sầu rân rang 
Giữa thiên nhiên sầu tủi 
Giờ Con Chúa khổ hình. 
 
Mẹ ơi, 
Bao gia đình quặn đau 
Trong nỗi sầu nhân thế. 
Bao hờn giận, nhỏ nhen
Làm gia đình tan vỡ. 
 
Mẹ ơi, 
Xin dâng mẹ
Mọi sướng vui cuộc đời 
Mọi đau buồn sầu tủi 
Hợp với Mẹ hôm nay
Trong hy tế thập tự. 
 
Mẹ Giang Sơn đứng đó 
Lặng im nghe sóng lòng 
Của Con Mẹ yêu dấu 
Của bao người khổ đau.
 
Mẹ Giang Sơn đứng đó 
Nhận bao lời chuyển cầu 
Của đàn con thơ bé 
Đến nguyện cầu chở che.
 
Mẹ ơi, một lần đến 
Dâng Mẹ trái tim côi
Xin Mẹ thương nâng đỡ 
Đường trần đầy gian nan.
 
Đồi Đức Mẹ Giang Sơn 
Thứ Bảy Thánh  2019
 Nguyễn Thái Hùng