Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người Sống ở giữa kẻ chết

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH 2019 ( C ) (Lc 24, 1-12)

 “Người Sống ở giữa kẻ chết !” Alellujia. Alellujia !

 

Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh ( Lc 24, 1-12), dường như ngỡ ngàng, hoang mang, bán tín , bán nghi đối với các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và cho đến hôm nay, nhưng, đây chỉ là những câu đầu tiên của Đoạn 24 theo thánh Luca, phần cuối cùng của Tin Mừng theo thánh Luca. Mười ba câu của Đoạn 24, Chương VII. SAU PHỤC SINH là phần mở đầu thật ngắn gọn cho một Mầu Nhiệm Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh. Nếu chỉ có phần nầy thôi, thì cả một “Công Trình” vĩ đại của Thiên Chúa, là Công Trình Cứu Độ nhân loại dường như “ trống vắng”, bởi vì, “di tích” Khổ Nạn của Chúa Giêsu chỉ còn lại “ Ngôi Mộ trống”.

 

Nhưng, thật sự, “ NGÔI MỘ TRỐNG “ ấy mới phản ánh rõ nét một MẦU NHIỆM, bởi vì, Phục Sinh không còn là mầu nhiệm “Hữu Hình” , tức sự “lệ thuộc” sự giới hạn, mà là Công Trình Cứu Độ đã hoàn tất nơi “Đấng giải thoát”. Người đã trở về với siêu nhiên, với sự vô hạn, Người không còn lệ thuộc vào thế gian nữa, tuy nhiên, còn một mầu nhiệm cuối cùng trong công trình cứu chuộc nhân loại , đó là mầu nhiệm Thăng Thiên. Bởi vì, Người chưa trở về với Chúa Cha sau khi Phục Sinh. Thánh Luca trình thuật thật tỷ mĩ trong “biến cố” Phục Sinh, , nhưng tất cả những hành trình trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu trước phục Sinh là những mầu nhiệm Hữu Hình của Người, tức những sự giới hạn của nhãn quan thế trần có thể nhìn thấy được,nhưng , Mầu Nhiệm Phục Sinh là Mầu Nhiệm siêu nhiên, thuộc về vô biên, nên khi Người hoàn tất các mầu nhiệm Đau Khổ là những mầu nhiệm tỏ cho nhân loại thấy, dù rằng về nguyên lý, tất cả các Mầu Nhiệm đều là siêu nhiên, ngay chính Mầu Nhiệm Nhập Thể , Nhập Thế của Chúa Giêsu, nếu Người không mặc khải Mầu Nhiệm làm Người, tức Mầu Nhiệm Hữu Hình thì không ai có thể tường tận được.

 

Tất cả các môn đệ đầu tiên hay về sau nầy kể cả tất cả mọi người ngay cả bạn và tôi đều “ ngơ ngác” trước các mầu nhiệm Cứu Chuộc, nhưng Người đã biểu lộ cho các môn đệ đầu tiên và sau nầy hiểu được đó là một Mầu Nhiệm Mặc Khải. Hiện tượng sau phục Sinh “ Ngôi Mộ trống” nhắc nhớ cho mọi người Mầu Nhiệm Chúa Giêsu có hai bản tính, một là BảnTính Thiên Chúa, hai là bản tính nhân loại.  Nơi Người mới hoàn tất một Mầu Nhiệm Cứu Độ nhân loại cao cả và duy nhất từ Thiên Chúa.

 

Đoan Tin Mừng tiếp theo từ câu 13 đến câu 53 thể hiện rõ điều ấy. Chúa Giêsu Phục Sinh , tức “Người Sống ở giữa kẻ chết “, như Lời Thiên Sứ nói với các môn đệ đầu tiên là như thế.

 

“Người Sống ở giữa kẻ chết” là cụm từ nói lên bản tính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh duy nhất. Muôn đời Người là Thiên Chúa thật và là Người thật.

 

Vâng, “ Người Sống ở giữa kẻ chết” thật “tuyệt vời”, câu nầy thật ý nghĩa, vì kẻ chết là tất cả nhân loại làm sao có thể nhìn thấy “Đấng Hằng Sống” là Thiên Chúa thật. Chỉ khi nào chúng ta tôn thờ, thờ lạy duy nhất Mầu Nhiệm làm Người của Chúa Giêsu và Mầu Nhiệm bản tính Thiên Chúa nơi Đấng Cứu Chuộc, lúc đó chúng ta mới “ nhìn thấy “ được Người là Đấng Hằng Hữu. Khi nói về Chúa Giêsu, chúng ta không bao giờ tách rời hai bản tính của Người.

 

Chương cuối của Tin Mừng theo thánh Luca thật đặc biệt, vì chỉ có thánh Luca mới ghi lại “ Trên Đường Em-mau” khi Chúa hiện ra sau Phục Sinh, rõ ràng chúng ta thấy điều nầy, trước Phục Sinh Chúa Giêsu không bao giờ dùng những hiện tượng “ phi thân” hay “tàng hình”, ngoại trừ mầu nhiệm “ Biến Hình” trên Núi Thánh. Điều nầy cho thấy, Chúa Giêsu không phải là một phù thủy, Người không một chút “ lạm dụng” quyền phép khi “ giờ “ chưa đến.

 

“Ngôi Mộ trống” một hiện tượng xác định Mầu Nhiệm bản tính là Thiên Chúa thật nơi Chúa Giêsu, một Ngôi Vị Thiên Chúa nhập thể làm Người. Vâng, một hiện tượng siêu nhiên sau Phục Sinh nói lên bản tính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu là một điều hợp lẽ.

Những chi tiết trong Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca nói lên được điều suy niệm trên đây.

 

Lạy Đấng Phục Sinh, Người là Thiên Chúa thật và là Người thật, Người chu toàn công trình Cứu Chuộc để Cứu Độ nhân loại, trong đó có mầu nhiệm Thập giá, Tử Nạn và Phục Sinh. Xin thương ban cho chúng con hết lòng kính tin sùng mộ, hầu xứng lãnh nhận ơn Cứu Độ./. Amen

  • Lạy Nữ Vương Thiên Đàng , hãy vui mừng Alellujia !
  • Vì Chúa đã sống lại thật , Alellujia !

 

Lễ phục Sinh 2019

P.Trần Đình Phan Tiến