Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một con người

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

MỘT CON NGƯỜI

 

Cô đơn ở giữa muôn người

Lạc loài giữa những tiếng cười hả hê

Đau thương nhục nhã ê chề

Người quen, kẻ lạ khinh chê đủ điều

Nặng lòng một khối tình yêu

Giêsu tha thứ dẫu đau tận cùng

Can-vê chiều ấy nắng vàng

Có màu máu thắm nhuộm hồng đồi cao

Một Con Người chỉ biết yêu

Dẫu tình phụ bạc chẳng nao núng lòng

Yêu thương cho đến tận cùng

Chỉ mong cứu độ chứ không loại trừ

Ai tin vào Đức Kitô

Được Ngài thương xót thứ tha tội đời

Tím màu hóa sắc tinh khôi

Chỉ cần thành tín nói lời ăn năn

Gương Dismas – kẻ ác gian

Một lời cầu cứu, Chúa liền xót thương

 

TRẦM THIÊN THU