Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gx. An Bình – Gp. Long Xuyên: Hình ảnh nghi thức Tam Nhật Vượt Qua

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Gx. An Bình – Gp. Long Xuyên: Hình ảnh nghi thức Tam Nhật Vượt Qua

 


 

Gx. An Bình -Long Xuyên