Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hoa thiêng tháng năm

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

HOA THIÊNG THÁNG NĂM

 

Mân Côi hoa nở Tháng Năm

Lắm màu, đa sắc, hồng ân càng nhiều

Khi VUI sống, lúc THƯƠNG sầu

Khi tươi SÁNG, lúc MỪNG reo diệu kỳ

Mân Côi hoa nở mê ly

Lời kinh là những lời thề sớm hôm

Tháng ngày có Mẹ an tâm

Mẹ là tất cả, dẫu buồn hay vui

Đôi khi cảm thấy ngậm ngùi

Mẹ thương an ủi, không ngơi vỗ về

Mưa về nở rộ sắc hoa

Mân Côi hoa đẹp nhất mùa Tháng Năm

 

TRẦM THIÊN THU

Chào Tháng Năm – 2019

 

LỜI HỨA MÂN CÔI

 

Đức Mẹ đã hiện ra với Chân Phước Alanô long trọng hứa ban 15 đặc ân này:

 

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.

 

2. Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh Mân Côi.

 

3. Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hoả ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi, và phá tan các ngụy thuyết.

 

4. Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Kinh Mân côi kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn; giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của trên trời. Thật vậy, kinh Mân Côi chính là phương tiện giúp thánh hoá các linh hồn.

 

5. Linh hồn đến với Mẹ bằng kinh Mân Côi sẽ không hư mất.

 

6. Những ai đọc kinh Mân Côi sốt sắng và áp dụng những mầu nhiệm của kinh Mân Côi vào đời sống mình sẽ không sợ bị rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ không phải chết bất tử. Nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn Chúa và xứng đáng hưởng Quê Trời.

 

7. Những ai thực tôn sùng mầu nhiệm Mân Côi sẽ được ơn chịu các bí tích trước giờ chết.

 

8. Những ai trung thành lần hạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn cùng với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Khi lâm tử, họ sẽ được chia sẻ huân nghiệp của các thánh trên Thiên Đàng.

 

9. Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng phép lần hạt Mân Côi.

 

10. Những con cái trung thành của phép lần hạt Mân Côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.

 

11. Nhờ lần hạt Mân Côi, các con sẽ được hết những gì mình xin.

 

12. Những ai truyền bá phép lần hạt Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân, khốn khổ.

 

13. Mẹ đã xin Con chí thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép lần hạt Mân côi, là họ sẽ được cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.

 

14. Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái của Mẹ và là anh em với Con Một của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

 

15. Tôn sùng phép lần hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.