Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Có Chúa sẽ có thành công

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

 

Có Chúa sẽ có thành công

 (CN 3 PS-C; Ga 21,1-14)

 

Môn đồ cùng cất bước đi

Xuống thuyền đánh cá thức thì suốt đêm

Cá đâu chẳng được lưới êm

Các ông vất vả lại thêm cực lòng

Môn đồ thu lưới vào trong

Đem về phơi để khô hong khỏi phiền

Chúa thì hiện đến hỏi liên

Các con có thức ăn liền hay không?

Họ đồng thanh đáp rằng không

Chúa lên tiếng bảo các ông tức thì

Lưới kia hãy thả xuống đi

Mạn thuyền bên hữu tức thì được ngay

Kéo lên lưới nặng trĩu tay

Hầu như không nổi, chẳng tày đưa lên

Môn đồ yêu Chúa đứng bên

Nói rằng Chúa đó anh nên làm gì

Phê-rô nghe nói tức thì

Khoác vào chiếc áo nhảy đi khỏi thuyền

Các môn đệ khác chèo liên

Bởi vì không cách đất liền bao nhiêu

Lên bờ thì thấy thật nhiều

Than hồng có cá, bánh chiều lòng ngay

Chúa gọi mang cá vừa tày

Các con bắt được nướng ngay nóng giòn

Thế rồi Chúa gọi các con

Lại ăn bánh, cá hãy còn nóng liên

Chúa cầm miếng bánh trước tiên

Cá kia cũng vậy trao liền môn sinh

Sau khi sống lại hiển vinh

Lần ba hiện đến trong tình yêu thương.

 

Jos. Hồng Ân