Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nghe theo lời Thầy

 

 

NGHE THEO LỜI THẦY

< Cảm hứng Ga 21: 1-19>

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Các Ông đưa thuyền chài biển nước sâu

Thức trắng cả đêm cá đâu chẳng vào

Hừng đông Chúa thương hiện ra chỉ bảo

Quăng chài bên phải chắc chắn đầy bao

 

Cá vào đầy chài nặng trĩu chìm phao

Phê-rô hoảng hốt nhảy xuống biển sâu

Các Ông kéo chài chèo thuyền vào bến

Chúa đặt than hồng cá đã chín mau

 

Chúa gọi Các Ông mau đến mà ăn

Không ai dám lại, chẳng dám hỏi han

Chúa đành bẻ bánh và trao cá chín

Mọi người nhận ra tình Chúa  quan tâm

 

Chúa hỏi Phê-rô :"có yêu mến Thầy ?

Chúa hỏi ba lần Phê-rô quả quyết ngay:

Con yêu mến Thầy như Thầy đã biết

Chúa liền trao quyền cai quản Đòan Chiên.

 

* Con xin Mẹ giúp chúng con

Biết thưa với Chúa trọn lòng mến yêu

Mến yêu Thiên Chúa thật nhiều

Yêu thương đồng loại như yêu chính mình

Tình yêu Bác-ái Hy-sinh

Lắng nghe Lời Chúa gọi mình đi theo

Chứng nhân Nước Chúa bây giờ

Suốt trong cuộc sống Chúa trao cho mình

Biết nghe Lời Chúa thông minh

Đi đường bên phải trọn tình mến yêu

Sớm mai cho đến buổi chiều

Cúi xin Mẹ hãy ban nhiều hồng ân

Để con luôn mãi ân-cần

Nghe theo Lời Chúa dẫn đàng con đi

Để cho cuộc sống đời này

Luôn là nhân chứng hăng say Nước Trời.