Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nghe tiếng chủ chăn

 

 

NGHE TIẾNG CHỦ CHĂN

<Cảm hứng Ga 10:27-30>

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Con lắng nghe Lời Chúa trọn đời con

Vì Lời Hằng  Sống nuôi sống tâm hồn

Như Chủ đoàn chiên truyền Lời dẫn dắt

Đến nguồn suối và đồng cỏ xanh non

 

Chúa biết con từ thuở mới tượng thai

Chúa cho con vào Hội Thánh của Ngài

Chúa ban cho quyền làm con của Chúa

Nên theo Ngài suốt năm tháng đời này

 

Thân hèn mọn cuộc đời là bụi tro

Chúa thương ban thân xác con được nhờ

Không hư nát chờ ngày Phục-Sinh mới

Linh hồn con được sự sống đời đời

 

Trong tay Chúa con không bị cướp đoạt

Bởi Chúa Cha đã ban cho Ngài quyền năng

Nên cao trọng hơn muôn ngàn cao trọng

Cha và Ngài cùng quyền phép vô song.

 

*Mẹ là Mẹ của Chúa chiên

Con nương nhờ Mẹ để nên trọn lành

Vâng nghe Con Mẹ đồng hành

Cho nhiều thợ gặt lúa vàng mênh mông

Xin Ơn Thiên Triệu xuống đồng

Cho nhiều thợ giỏi vun trồng mầm non

Tuổi thơ niên thiếu ngóng trông

Chủ chăn vun tưới tuổi hồng tương lai

Trở nên dường cột ngày mai

Giúp xây Giáo-Hội ngày dài đi lên

Cánh đồng truyền giáo vững bền

Mở ra luồng gió Thánh Thiên vào đời

Đoàn Chiên của Chúa rạng ngời

Ra đi gặt hái lúa người trĩu tay

Về dâng Chúa xuống tràn đầy

Hồng ân Cứu Rỗi cho ngay đời này

Con xin Mẹ hãy ra tay

Đỡ nâng Mục-Tử đời này vững tâm

Đi theo Đấng Chúa Chiên lành

Làm Đoàn Chiên Mẹ hoàn thành Chúa trao.