Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mục Tử nhân hiền

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

MỤC TỬ NHÂN HIỀN

 

Chúa là Mục Tử nhân hiền

Yêu thương, chăm sóc đoàn chiên tận tình

Quên đi chính bản thân mình

Để chiên được sống an bình thảnh thơi

Cỏ non xanh ngát chân trời

Chiên ăn no cỏ nghỉ ngơi bên Người

Suối kia trong mát ngời ngời

Dẫn chiên đến uống có Người canh liên

Chiên gầy, chiên ốm trước tiên

Người thì chăm sóc không phiền điều chi

Con nào lạc mất một khi

Thì ngay lập tức Người đi tìm về

Thấy chiên Người vác chẳng nề

Biết rằng chiên mệt mải mê tìm đường

Sói Người đánh đuổi tận tường

Để chiên an mạnh muôn phương ngoài đồng

Đêm về nằm nghỉ giấc nồng

Không còn phải sợ kẻ lồng bắt chiên

Có Người canh gác triền miên

Để chiên nằm nghỉ bình yên tư bề.

 

Jos. Hồng Ân