Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Tình thương của Chúa

TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

 

ĐK: Tình thương của Chúa chan hòa, chan hòa mặt đất. Al-lê-lu-ia. Lời Chúa sáng tạo, sáng tạo nên chín tầng trời. Al-lê-lu-ia.

 

1/ Người công chính nào hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào hãy cất tiếng ngợi khen.

 

2/ Tạ ơn Chúa hãy gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người hãy gãy muôn cung đàn sắt.