Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Hy lễ hồng ân

HY LỄ HỒNG ÂN

NGỌC LINH

 

1/ Hy lễ chiều xưa Ngài hiến thân mình chết treo thập hình. Tẩy xóa tội kiên thắp sáng niềm tin. Chỉ vì tình yêu Ngài đã sống lại. Chỉ vì yêu con cho đời con đây hưởng nguồn ánh sáng (ư) trường sinh.

 

2/ Hy lễ vượt qua Ngài nối đất với trời mối giây giao hòa. Hy lễ hồng ân mãi mãi vọng ngân . Một tình yêu ấy đã hiến cho đời. Một người cho đi tất cả mạng sống chỉ vì hạnh phúc (ư) người yêu.

 

3/ Hy lễ giờ đây là bánh với rượu tiến dâng lên Ngài. Hy lễ tình thương nuôi sống hồn con. Dòng đời qua đi dù đến phuong nào. Dù ở nơi nao có Ngài duy nhất là bạn mãi mãi (í) thủy chung.

 

ĐK: Hy lễ đời con là trái tim hồng. Ươm bao nhiêu ân tình Chúa ơi giờ đây dâng hiến. Với ước mong một điều tình yêu đáp lại tình yêu.