Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

26/01/2012

 

Danh Ngôn Các Thánh

 

 

Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chẳng khác gì đám  người đến xin ơn:  Chúng ta không có gì đáng giá để dâng cho Người ngoài những gì Người đã thương ban cho chúng ta.
                                (Cha L. Giraud)

 

 

26/01/12          Thứ Năm Tuần 3 TN

 

Th. Timôthêô và Titô, giám mục      Lc 10,1-9

 

Sống như Chúa

 

“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.” (Mc 4,24-25)

 

Suy niệm: Thiên Chúa chúng ta vừa công bằng vừa nhân ái vô cùng. Ngài xử sự khác con người. Con người thì cân-đong-đo-đếm, “ú đi dì lại”, “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.” Cựu Ước cho phép “mắt đền mắt, răng đền răng” (Xh 21,24)! Còn Chúa Giêsu trong Tân Ước thì: “Anh em đong đấu nào, Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.” Ngài “...lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc mà đổ tung tóe vào vạt áo anh em” (Lc 6,38), nghĩa là “ai có sẽ được cho thêm.” Ngược lại, Ngài cũng rất công bằng, “trả lại cho ai nấy xứng với việc họ làm” (Mt 16,27), thậm chí “ngay cái đang có sẽ bị lấy đi.” Không phải Chúa nói thế để ta sợ Ngài, nhưng để khuyến khích ta ăn ở rộng rãi, quảng đại như Chúa. Chắc chắn lòng quảng đại của Chúa mãi mãi vượt xa lòng quảng đại của ta. 

 

Mời Bạn: Nhiều khi ta quen xử sự với con người, rồi làm y như thế với Chúa, dù biết rằng đối với Ngài, ta không được phép cư xử như vậy.

 

Chia sẻ: Bạn hãy nhớ lại một trường hợp bạn cảm nhận Chúa đối xử quá tốt với bạn, hơn cả sự mong đợi của bạn…

 

Sống Lời Chúa: ...để rồi hôm nay bạn quyết tâm sống thật quảng đại với Chúa và với tha nhân.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương quảng đại và nhân lành cho chúng con, xin giúp chúng con hôm nay cũng sống như Chúa, “biết cho đi mà không cần tính toán.” Nhờ đó, chúng con trở nên những người con đích thật của Chúa. Amen.

 

 

***********************************

 

.