Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bốn giám mục Hoa Kỳ đã ký thư bày tỏ quan ngại với Đạo luật Bình đẳng

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Bốn giám mục Hoa Kỳ đã ký thư bày tỏ quan ngại với Đạo luật Bình đẳng

 

 

Bốn giám mục Hoa Kỳ, chủ tịch ủy ban hoặc các tiểu ban của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ký vào một lá thư bày tỏ mối quan tâm tự do tôn giáo đối với Đạo luật Bình đẳng, được giới thiệu trong Hạ viện năm nay.

 

Họ là thành phần của một nhóm gồm hàng chục nhà lãnh đạo Kitô giáo đã ký bức thư ngày 7 tháng 5 gửi các thành viên Hạ viện.

 

Trong bức thư, những người ký tên cho biết họ “lo ngại nghiêm trọng về những hậu quả khốc liệt đối với tự do tôn giáo,” nếu dự luật được thông qua dưới hình thức hiện tại.

 

Đạo luật Bình đẳng “sẽ phá hủy các bộ ngành cốt lõi của một loạt các nhóm tôn giáo, đặc biệt là các bộ ngành phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất và giúp các thành viên trong đức tin của chúng ta phục vụ công ích,” họ nói.

 

Dự luật “đã bổ sung những thuật ngữ ‘định hướng tình dục’ và ‘đồng nhất giới tính’ vào định nghĩa ‘giới tính’ trong luật dân quyền liên bang và có những hậu quả sâu rộng đối với cả việc làm và cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ trong các trường học, nhà tạm trú, tôn giáo các cơ quan cổ vũ chăm sóc và nhận con nuôi, có khả năng là nhà thờ phượng, và những cơ sở và bộ ngành khác,” đã bổ sung.

 

“Những mối quan tâm tự do tôn giáo này không phải là tính giả thuyết hay học thuật. Đạo luật Bình đẳng đã cắt xén quyền tự do tôn giáo của hàng triệu người Mỹ, những người sống thể hiện bằng cách phục vụ người khác thông qua các bộ ngành và tổ chức từ thiện có động cơ tôn giáo.”

 

Bức thư trích dẫn một số hậu quả bệnh hoạn tiềm ẩn:

- “Nhà thờ phượng và các không gian tôn giáo khác sẽ được biến thành những ‘nơi ở công cộng.’”

- “Nguồn tài chính của Liên bang sẽ bị từ chối đối với hàng ngàn ngôi nhà thờ phượng, trường học và các tổ chức từ thiện hiện đang nhận được chúng.”

- “Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng và nghĩa dưỡng tôn giáo sẽ bị phá hủy, gây tổn hại cho trẻ em và những gia đình vô tội.”

- “Nhiều nhà tạm trú được tư nhân tài trợ cho người vô gia cư và nạn nhân của bạo lực gia đình sẽ bị coi là bất hợp pháp, xé một lỗ hổng trong mạng lưới an toàn xã hội.”

- “Quyền lợi nòng cốt sẽ bị tước khỏi các trường cao đẳng và đại học tôn giáo.”

- “Nhà thờ phượng, tổ chức từ thiện tôn giáo và cá nhân tôn giáo sẽ mất sự bảo vệ của Đạo luật Phục hồi Tự do Tôn giáo.”

- “Các cá nhân tôn giáo sẽ bị buộc phải tham gia vào các đám cưới và đám tang vi phạm niềm tin tôn giáo của họ.”

 

“Đạo luật Bình đẳng quy định một loạt các hoạt động và cơ sở tôn giáo mới to lớn như phòng ở công cộng và biến đổi các điều kiện mà hàng trăm ngàn thực thể dựa trên đức tin hợp tác với chính phủ liên bang hầu phục vụ công ích,” bức thư viết. “Nó đạt tới những mục tiêu này trong khi mang lại sức mạnh đáng sợ của chính phủ liên bang nhằm chống lại những người và nhóm tôn giáo có quan điểm không phù hợp về hôn nhân, tình dục và giới tính.”

 

Các giám mục đã ký bức thư là Giám mục Frank J. Dewane của Venice, Florida, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về Tư pháp và Phát triển Con người; Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz của Louisville, Kentucky, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo HĐGMHK; Giám mục Michael C. Barber của Oakland, California, Chủ tịch Ủy ban HĐGMHK về Giáo dục Công giáo; và Giám mục James D. Conley của Lincoln, Nebraska, Chủ tịch Tiểu ban Thăng tiến Thúc đẩy và Bảo vệ Hôn nhân HĐGMHK.

 

Đức Tổng Giám mục Kurtz, Giám mục Dewane và Conley, vào ngày 20 tháng 3, đã gửi thư cho các thành viên của Quốc hội về Đạo luật Bình đẳng, cho rằng dự luật sẽ “điều chỉnh suy nghĩ, niềm tin và lời nói,” “rõ ràng rút lại tự do tôn giáo” đã chấp nhận bởi Đạo luật Phục hồi Tự do Tôn giáo “gây trở ngại cho chất lượng việc chăm sóc sức khỏe,” “gây nguy hiểm đời sống riêng tư,” “đe dọa các dịch vụ từ thiện,” “và loại trừ con người ra khỏi những con đường sự nghiệp và sinh kế khác nhau.”

 

“Đạo luật Bình đẳng sẽ áp đặt những quy định càn quét đối với sự bất lợi của toàn xã hội” và “toàn bộ định nghĩa của riêng của nó sẽ loại bỏ phụ nữ và trẻ em gái khỏi sự tồn tại hợp pháp được bảo vệ,” theo ba giám mục.

 

“Ngoài ra, đạo luật này cũng không nhận ra sự khác biệt giữa người - người có nhân phẩm và có quyền công nhận điều đó - và hành động của một người, có sự phân nhánh về đạo đức và xã hội. Kết hợp cả hai sẽ giới thiệu một loạt các biến chứng pháp lý hơn nữa,” họ nói.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn