Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Yêu mến và giữ lời Thầy

 

 

YÊU MẾN và GIỮ  LỜI THẦY

<Cảm hứng Ga 14:23-29>

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Xin hãy cho con lòng mến yêu Thầy

Vâng nghe Lời Thầy suốt cuộc đời này

Thực thi Lời Thầy như Lời hằng sống

Nuôi dưỡng hồn con ngày tháng mê say

 

Xin Thiên Chúa Cha yêu mến chúng con

Xin Thánh Thần đến chỉnh đốn tâm hồn

Để xứng đáng đền thờ Ba Ngôi ngự

Lòng mến chúng con loan tỏa muôn phương

 

Xin cho chúng con lắng nghe Lời Thầy

V ì Chúa Cha sai Thầy phán hôm nay

Lời của Ngài ban như bánh hằng sống

Nuôi tâm hồn và thân xác đêm ngày

 

Xin Thánh Thần là Đấng Phù Trợ con

Xin dạy bảo canh tân mọi tâm hồn

Xin nhắc bảo những Lời Thầy đã nói

Để Lời Thầy, lòng mến được dưỡng nuôi

 

Xin để lại bình an cho chúng con

Xin Thầy ban bình an mãi trong hồn

Để cuộc đời chúng con không sợ hãi

Vì có Thầy ở với chúng con luôn

 

Xin cho con lòng trí rất vui mừng

Vì Thầy về dọn sẵn ngày cánh chung

Cho chúng con tất cả ngày quy tụ

Cùng chúc mừng Thiên Chúa Cả toàn năng.

 

*Mẹ là Mẹ Chúa toàn năng

Giúp con lòng mến siêng năng nghe Lời

Lời của Con Mẹ Ngôi Hai

Thực hành trong suốt đời này trần gian

Vì Lời hằng sống Chúa ban

Dưỡng nuôi thân xác cả tâm hồn này

Giúp con gieo rắc mỗi ngày

Khắp nơi khắp chốn Lời Ngài năm xưa

Cho Tông Đồ Chúa kế thừa

Truyền cho Giáo Hội như mưa ơn lành

Xuống cho nhân loại bình an

Tâm hồn thể xác an khang mỗi ngày

Người ơi ! xin hãy về mau

Dâng lòng mến Chúa cùng nhau nghe Lời

Lời Người hằng sống dưỡng nuôi

Thực thi cuộc sống trọn đời mến yêu

Tình thương bác ái thật nhiều

Kính tin một Chúa thương yêu mọi người.