Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Về quê xưa ấy 

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Về quê xưa ấy 

 

 

Hãy tìm về nơi miền quê xưa ấy

Để tìm gặp một Đức Nữ Khiết Trinh

Sống một đời chẳng vương mang tội tình

Những khiêm cung sáng ngời muôn nhân đức.

 

Một Người Nữ nơi Thánh Gia mẫu mực

Ngày lại ngày bên sợi chỉ se tơ

Vẫn mến tin, vẫn một Chúa tôn thờ

Sống thực thi, sống tròn đẹp Thánh ý.

 

Hãy tìm về nơi miền quê xưa ấy

Để nghe lại một khúc hát “xin vâng”

Để hứng trọn hồng ân xuống nhân trần

Nơi cung lòng Thiên Chúa đến nhập thể.

 

Một bài ca trải dài muôn thế hệ

Mẹ diễm lệ, Mẹ Thiên Chúa cao quang

Vượt chín phẩm , Mẹ lãnh phúc Thiên Đàng

Cả xác hồn nay hưởng nơi Nhà Chúa.

 

Miền quê ấy còn âm vang vạn thuở

Maria, Mẹ đẹp lắm ngàn hoa

Để trong con nên rạng rỡ chan hòa

Niềm sướng vui được làm con của Mẹ.

 

Đây tình con lời kinh dâng trầm nhẹ

Hướng trọn niềm nơi xưa ấy miền quê

Lòng cậy trông trong con khẽ gọi về

Dõi theo Mẹ, đời tin yêu vững bước.

 

Giuse Trần Thế Tiến