Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tin nhắn

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

TIN NHẮN

 

Bất ngờ thấy Chúa nhắn tin

Hỏi con đang nghĩ và làm điều chi

Việc làm do cách nghĩ suy

Trở nên hệ lụy sẽ là đúng – sai

Xin ban Thần Khí sáng soi

Cho con biết việc rạch ròi làm ngay

Thi hành bổn phận lúc này

Là vâng ý Chúa muốn ngay bây giờ

Giúp con đừng có hững hờ

Dẫu là việc nhỏ, chẳng gì lớn lao

 

TRẦM THIÊN THU