Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đường Chúa đi

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Đường Chúa đi

 

Đường Chúa đi con đường Thập Giá

Những máu lệ quỵ ngã thương đau

Con đường cứu độ nhiệm mầu

Ngàn sau còn đó đậm sâu nghĩa tình.

 

Đường Chúa đi đường tình chan chứa

Nguồn Thánh ân tình Chúa dâng trao

Làm nên hiến lễ ngọt ngào

Cho đời nhân thế đi vào mùa xuân.

 

Đường Chúa đi trong ngần câu hát

Trái tim Người ban phát thương yêu

Màu hoa tươi thắm đồi chiều

Nồng nàn hương sắc, mỹ miều trong con.

 

Đường Chúa đi gọi con tiếp bước

Đường Tin Mừng ơn phước chẳng vơi

Cho ai tin mến một đời

Sẽ về tới chốn Quê Trời, Nhan Cha.

 

Đường Chúa đi, đi qua cửa hẹp

Đường vinh quang nở đẹp màu hoa

Bước vào Thiên Quốc cao xa

Đời đời vui hưởng chan hòa mến thương.

 

Giuse Trần Thế Tiến