Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa về trời

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Chúa về trời

 

“Mọi sự đã hoàn tất”

Thập Giá mãi vươn cao

Suối ân ban ngọt ngào

Chúa phục sinh vinh hiển.

 

Bao nhiêu tình lưu luyến

Những mến thương chẳng vơi

Chúa đã bước về trời

Trong hào quang chiếu tỏa.

 

Nhìn trời xa xa quá

Chúa khuất dần trong mây

Mà lòng người dâng đầy

Niềm sướng vui hoan hỷ.

 

Bên hữu Cha ngự trị

Người làm Vua muôn loài

Vua tình yêu trải hoài

Hằng thương đời nhân thế.

 

Một mai Ngài lại đến

Trong vinh quang rạng ngời

Thưởng ban phúc Quê Trời

Cho ai niềm Tin Mến.

 

Thánh Thể đã tự hiến

Nuôi dưỡng con trên đời

Ngài ở với muôn người

Nguồn xót thương tuôn mãi.

 

Chúa về trời từ đấy

Sai con đi khắp nơi

Gieo Tin Vui cho đời

Để danh Cha cả sáng.

 

Lời kinh dâng trầm lắng

Con ước mong mai ngày

Được bên Cha sum họp

Hưởng Nhan Cao Nhà Ngài.

 

Giuse Trần Thế Tiến

 

*****************

7 Ơn Chúa Thánh Thần

 

Nguyện xin Thiên Chúa Thánh Thần

Rủ thương mau xuống ban phần suối ân

Giúp con vững bước gian trần

Niềm Tin Cậy Mến trong ngần mãi thôi.

 

KHÔN NGOAN, ơn Chúa sáng ngời

Để con biết sống một đời chính ngay

Biết được phải trái, đúng sai

Biết tìm Thánh ý từng ngày bước đi.

 

THÔNG HIỂU, ơn Chúa độ trì

Để con hiểu rõ những gì trong con

Hiểu được Lời Chúa cho tròn

Hiểu được tình Chúa sắt son ngàn đời.

 

LO LIỆU, ơn Chúa khôn vơi

Để con sắp xếp việc thời làm ngay

Chẳng còn bề bộn bủa vây

Làm vì, trong Chúa vơi đầy thương yêu.

 

SỨC MẠNH, ơn Chúa xuống nhiều

Để con vượt thắng bao điều thế gian

Tin Mừng tình Chúa truyền loan

Hy sinh phục vụ, muôn phần sẻ chia.

 

THÔNG MINH, ơn Chúa chan hòa

Để con thấu hiểu ý Cha trên trời

Để con biết sống theo Lời

Để con sống trọn một đời cậy tin.

 

ĐẠO ĐỨC, ơn Chúa thắm tình

Để con biết sống trong tình Chúa yêu

Yêu người như Chúa hằng yêu

Công bình bác ái sớm chiều không ngơi.

 

Ơn ban KÍNH SỢ CHÚA TRỜI

Để con sống xứng là người con Cha

Ngợi khen tình Chúa bao la

Lời kinh thắp sáng, câu ca đẹp hoài.

 

Nguyện xin Thiên Chúa Thánh Thần

Bảy ơn thiêng xuống gian trần, Ngài ơi!

Để con sống trọn đường đời

Mai ngày lãnh hưởng Quê Trời Nhan Cao.

 

Giuse Trần Thế Tiến