Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô nói với CHARIS: truyền giáo không phải là chiêu mộ tín đồ mà là chứng tá của tình yêu

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô nói với CHARIS: truyền giáo không phải là chiêu mộ tín đồ mà là chứng tá của tình yêu

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Phong trào Canh tân trong Thánh Linh (CHARIS).

 

Đây là một tổ chức mà từ nay trở đi sẽ liên lạc với 120 triệu người Công giáo thuộc các nhóm Canh tân trong Thánh Linh (CHARIS).

 

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ những gì ngài mong đợi ở CHARIS và tất cả những người liên quan.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Ba điều này: phép rửa trong Chúa Thánh Thần, sự hiệp nhất trong thể xác của Đức Kitô và phục vụ người nghèo. Đây là những hình thức làm chứng rằng, nhờ vào phép rửa, tất cả chúng ta được kêu gọi để cho đi và đổi lấy việc rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Rao giảng Tin Mừng không phải chiêu mộ tín đồ, mà là chứng nhân đầu tiên và quan trọng nhất: chứng tá của tình yêu. Đây là những gì gây ấn tượng với những người đầu tiên gặp Kitô hữu. ‘Xem họ yêu nhau như thế nào.’”

 

Ngài nói rằng không có tình yêu và cộng đồng, các cơ quan và chương trình được thiết lập truyền giáo đều là vô ích.

 

Ngài bế kết thúc cuộc họp bằng cách mời tất cả những người có mặt một phút lặng thinh cầu nguyện cho hòa bình. Nhằm để đánh dấu kỷ niệm lần thứ năm kể từ cuộc gặp của ngài với tổng thống Palestine và Israel tại Vatican.

 

Vào cuối phút im lặng này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có điều này để khôi hài với những người có uy tín.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Cảm ơn các bạn. Đối với một cộng đồng Canh tân để được yên tĩnh là một cái gì đó gần như anh hùng! Cảm ơn bạn!”

 

Canh tân trong Thánh Linh Công giáo nổi bật sau một khóa tĩnh tâm của sinh viên tại Hoa Kỳ vào năm 1967. Nó tìm cách làm sống lại kinh nghiệm của các Tông đồ khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ vào Lễ Ngũ Tuần.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn